Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtciviel bouwrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Nieuws

Bouwplaats-ID op losse schroeven

De invoering van de bouwplaats-ID staat volgens FNV bouw op losse schroeven. De vakbond en werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) zijn het onder meer oneens over de verplichting tot het centraal opslaan van data.

Lees het volledige bericht

Verwijzing naar homepage niet voldoende voor toepasselijkheid algemene voorwaarden

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak uitgemaakt dat wanneer een partij voor toepasselijkheid van zijn voorwaarden verwijst naar (de homepage van) zijn website, dat niet voldoende is om vast te stellen dat de algemene voorwaarden van die partij op de gesloten overeenkomst van toepassing zijn.

Lees het volledige bericht

Bouwstop vanwege auteursrechten bij overgenomen werk van een failliete aannemer

Het komt regelmatig voor dat de ene aannemer een werk overneemt van een andere failliete aannemer. Er is dan met name belangstelling voor de stand van het werk, de reeds gefactureerde termijnen en de koopprijs voor de overname van resterende werkzaamheden. Maar er is meer om rekening mee te houden, namelijk de auteursrechten op het ontwerp.

Lees het volledige bericht

Onze specialisten