Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtciviel bouwrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Nieuws

Masterclass Bouwrecht 2016 - 2017

Op 29 augustus jl. is bij de Universiteit Utrecht voor het vierde jaar op rij de opleiding Masterclass Bouwrecht van start gegaan. Na een eerdere selectieronde zijn de hierboven staande 12 studenten voor hun laatste fase in de studie tot deze gespecialiseerde opleiding toegelaten.

Lees het volledige bericht

Retentierecht; de onderaannemer heeft het nakijken

Een installateur die als onderaannemer het retentierecht uitoefende op een blok van 4 woningen die deel uitmaken van een groter nieuwbouwproject, is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 september jl. teruggefloten. De installateur had de sleutels van zowel het bouwhek om het woningblok als van de afzonderlijke woningen waarin zij aan het werk was. Het hek werd meestal geopend en gesloten door de installateur, die ook de toegang tot de centrale elektravoorziening had. Dat is naar het oordeel van het hof echter onvoldoende om te kunnen spreken van het uitoefenen de feitelijke macht, zoals voor de uitoefening van het retentierecht is vereist.

Lees het volledige bericht

Uit het goede advocatenhout gesneden en geïnteresseerd om je praktijk uit te oefenen samen met andere specialisten?

We horen graag van je!

Lees het volledige bericht

Onze specialisten