Bekijk hier de Aanbestedingswet 2012:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/