Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is een relatief jong rechtsgebied dat zich door allerlei omstandigheden mag verheugen in de belangstelling van politici, wetgevingsambtenaren en juristen. Denk daarbij aan toenemende Europese regelgeving op dit gebied, de door bestuurders gewenste marktwerking bij het plaatsen van opdrachten, de rechterlijke macht die ingeschakeld wordt door - al dan niet terecht - teleurgestelde inschrijvers.

meer informatie

Arbeidsrecht

Specialistisch advies voor zowel werkgevers als werknemers.

meer informatie

Bouwrecht

Onder Bouwrecht verstaan wij alle juridische aspecten van grondverwerving tot eindafrekening die aan de orde kunnen zijn bij het realiseren van een werk. Op het gebied van civiel bouwrecht is Heijltjes Advocaten een begrip.

meer informatie

Huurrecht

Het huurrecht is geregeld in een aparte afdeling in het Burgerlijk Wetboek en valt onder te verdelen in grofweg drie categorieën: woonruimte, bedrijfsruimte en overige ruimte (waaronder kantoorruimte).

meer informatie

Insolventierecht

Enkele advocaten van Heijltjes Advocaten houden zich voornamelijk bezig met de afwikkeling van failliete boedels. Zij worden door de rechtbank benoemd als curator van failliete ondernemingen.

meer informatie

Ondernemingsrecht

Heijltjes Advocaten adviseert en procedeert in alle facetten van het ondernemingsrecht. Wij geven helder advies bij het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden, financiering en zekerheden, overnames (al dan niet uit faillissement) en (het voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid. Ook loodsen wij regelmatig cliënten die in financieel zwaar weer verkeren naar een veilige haven.  Daarnaast hebben wij ruime ervaring met (incasso-)procedures, al dan niet in kort geding.

meer informatie

Vastgoedrecht

Onder vastgoedrecht worden in het algemeen kwesties verstaan die betrekking hebben op de aan- en verkoop van – onbebouwd en-/of bebouwd- onroerend goed, projectontwikkeling, publiek-private samenwerking, erfdienstbaarheden, appartementsrecht en burenrecht.

meer informatie