Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Voor het verharden van terreinen worden vaak zogenaamde stelcon platen (betonplaten met stalen rand) gebruikt. Deze platen worden gebruikt voor zowel permanente als tijdelijke verharding. Indien de platen als tijdelijke verharding worden gebruikt kan het zomaar zijn dat de eigendom van de platen onbedoeld over gaat op de eigenaar van het terrein.

Lees het volledige bericht

Asbest; bezint eer ge begint!

In een kort geding vonnis heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel gegeven over de reikwijdte van de verplichting om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest.

Lees het volledige bericht

De Hoge Raad matigt contractuele boetes

In de (bouw)contracten staan steeds vaker steeds hogere boeteclausules. Die boetes moeten dienen als prikkel voor tijdige en correcte nakoming. De boeteclausule voorkomt discussies over de vraag wat nu precies de hoogte is van de geleden schade als niet of niet tijdig aan de overeenkomst wordt voldaan. De boeteclausule is daarmee een (bewijs)oplossing voor degene die vreest schade te zullen lijden. Lange tijd waren rechters terughoudend bij het matigen van die boetes. Daar lijkt een kentering in te komen.

Lees het volledige bericht

Onze specialisten