Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Nieuwe wet over schuldeisersakkoord kan veel faillissementen voorkomen

Door de coronacrisis en de stilvallende economie lijkt, ondanks de diverse steunmaatregelen, een golf aan faillissementen onvermijdelijk. Insolventiespecialisten roepen daarom op zo snel mogelijk de reeds op stapel staande Wet homologatie onderhands akkoord in te voeren.

Lees het volledige bericht

corona en bereikbaarheid Heijltjes Advocaten

De Rechtspraak heeft besloten dat vanwege het coronavirus de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad vanaf dinsdag 17 maart 2020 gesloten zijn. Alleen urgente zaken gaan nog door, maar alle overige zittingen worden voorlopig opgeschort. Schriftelijke procedures gaan wel zoveel mogelijk door. Net als de bouw en Heijltjes advocaten. Wij zijn gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor advies!

Lees het volledige bericht

Rechtvaardigt corona een beroep op overmacht?

Overal ter wereld worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is niet denkbeeldig dat de verdere uitvoering van een aannemingsovereenkomst onmogelijk wordt en een werk als gevolg van zulke maatregelen stil komt te liggen. Denk bijvoorbeeld aan het niet voorhanden zijn van bouwmateriaal en wat als personeel in quarantaine moet? Is er sprake van wanprestatie of is in zo’n geval een beroep op overmacht (ook wel: ‘force majeure’) mogelijk?

Lees het volledige bericht

Onze specialisten