Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Iedereen verdient een tweede kans, ook aannemers

In een op het oog heel eenvoudige zaak over bouwrecht heeft het gerechtshof Den Haag nog eens benadrukt dat een aannemer de kans moet krijgen gebreken te herstellen. Zelfs als hij al eens eerder herstel heeft uitgevoerd. Ook bevestigde het hof dat het in beginsel aan de aannemer is om te bepalen hoe hij herstel wil uitvoeren.

Lees het volledige bericht

Aanzienlijke uitbreiding aansprakelijkheid aannemers dreigt

Op 1 januari 2022 wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen ingevoerd. Als gevolg daarvan wordt de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken uitgebreid. Dat heeft onder specialisten in bouwrecht al tot veel ophef geleid. Maar een andere, mogelijk veel ingrijpendere, uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemers voor gebreken krijgt veel minder aandacht. De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak namelijk de bijl gezet aan de wortel van een veel voorkomende bepaling in algemene voorwaarden die de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken beperkt.

Lees het volledige bericht

Meer werk = meer geld? De noodzaak om te waarschuwen voor extra kosten

Regelmatig blijkt tijdens de uitvoering de noodzaak om het werk op een andere manier uit te voeren dan vooraf gepland. Zo’n wijziging zal meestal extra kosten met zich meebrengen. Maar ook als de wijziging noodzakelijk is, is het niet vanzelfsprekend dat de extra kosten daarvan kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Als de (onder)aannemer niet zorgvuldig communiceert draait hij zelf voor de kosten op, zo ondervond een onderaannemer die van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de deksel op de neus kreeg.

Lees het volledige bericht

Onze specialisten