Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn zij specialist.

Advocaten van Heijltjes adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

Zij staan bekend om hun expertise en ervaring in het bouwrecht. Regelmatig voeren zij procedures bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, de burgerlijke rechter of de bestuursrechter.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Vertraging bouw door nutsbedrijven

De aansluitplicht op het elektriciteitsnet blijft de gemoederen bezighouden. Een tekort aan personeel levert in dit geval geen overmacht op. Lees hier het hele artikel.

Lees het volledige bericht

Hoge Raad: aannemers sneller aansprakelijk voor schade aan belendende gebouwen

De Hoge Raad heeft in een zeer recent arrest ECLI:NL:HR:2024:17 de aansprakelijkheid van de aannemer voor de schade aan belendende percelen uitgebreid door te oordelen dat een aannemer - ook als hij zorgvuldig heeft gehandeld - aansprakelijk kan zijn voor de schade van derden die ontstaat bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Lees het volledige bericht

Het sterke retentierecht iets afgezwakt

Het retentierecht is een uitstekend pressiemiddel voor aannemers tegen wanbetalende opdrachtgevers. Dat recht wordt door de Hoge Raad wat beperkter uitgelegd dan uit de wet lijkt voort te vloeien.

Lees het volledige bericht