Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

De waarschuwingsplicht van de aannemer

Bij een bouwproces zijn over het algemeen meerdere partijen betrokken die ieder een deel van het werk voor hun rekening nemen. Dat iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen deel lijkt logisch maar op die regel bestaat een belangrijke uitzondering: de waarschuwingsplicht. Die kan ervoor zorgen dat de gevolgen van fouten van anderen moeten worden gedragen door de partij die voor die fout had moeten waarschuwen. Dat kan bijzonder vervelend uitpakken blijkt uit een arrest van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 januari 2020.

Lees het volledige bericht

Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 24 januari 2020 is de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard.

Lees het volledige bericht

De aannemer van het werk sturen; wanneer is de maat vol?

Als een werk “niet loopt” heeft dat meestal meerdere oorzaken. Vaak werken vertragingen en fouten uit eerdere fases van het werk door in latere stadia doordat de druk op de planning of de financiën toeneemt en de verhouding en communicatie tussen partijen verslechtert. Als een opdrachtgever uiteindelijk het vertrouwen in de goede afloop verliest en de aannemer van het werk wil sturen rijst de vraag: “Is er een juridische grondslag om de overeenkomst te ontbinden?”

Lees het volledige bericht

Onze specialisten