Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn zij specialist.

Advocaten van Heijltjes adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

Zij staan bekend om hun expertise en ervaring in het bouwrecht. Regelmatig voeren zij procedures bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, de burgerlijke rechter of de bestuursrechter.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Het sterke retentierecht iets afgezwakt

Het retentierecht is een uitstekend pressiemiddel voor aannemers tegen wanbetalende opdrachtgevers. Dat recht wordt door de Hoge Raad wat beperkter uitgelegd dan uit de wet lijkt voort te vloeien.

Lees het volledige bericht

Naast de spijker geslagen, over schuldverdeling tussen aansprakelijke partijen in het bouwproces.

In deze bijdrage geeft Wim Heijltjes een korte beschouwing over de toepassing van art. 6:101 BW door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (hierna: Raad). Het gaat over de schuldverdeling in geval van enerzijds fouten in het ontwerp van de opdrachtgever en anderzijds de schending van de waarschuwingsplicht door de aannemer. Meer weten: op 28 september a.s. komt dit aan de orde in de IBR-studiemiddag over de informatie- en waarschuwingsplicht. Voor nadere gegevens en aanmelding kunt u de volgende link kopiëren: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/waarschuwingsplichten-in-het-bouwrecht/.

Lees het volledige bericht

Gevolgen van het Didamarrest beginnen zich af te tekenen

Het is voor de overheid lastig maar niet onmogelijk om zaken te doen met een bepaalde partij zonder eerst een selectieprocedure te houden. Dan moet wel goed gemotiveerd worden waarom de beoogde partij een bijzondere positie heeft die haar meer geschikt maakt dan andere mogelijke gegadigden. Partijen die onder verwijzen naar “Didam” een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel moet wel kunnen aantonen dat zij de plannen zoals die voorliggen ook en onder vergelijkbare voorwaarden hadden kunnen uitvoeren.

Lees het volledige bericht