Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtBouwrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Schade, faillissement en verzekering

Stel u bent opdrachtgever en uw opdrachtnemer gaat failliet nadat u hem aansprakelijk hebt gesteld voor fouten die hij heeft gemaakt en schade die u daardoor hebt geleden. Staat u dan met lege handen? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Indien er sprake is van een verzekering van opdrachtnemer tegen schades als door u aan de orde gesteld zijn er mogelijkheden om alsnog schade vergoed te krijgen. Ik zal dat aan de hand van een voorbeeld uit mijn praktijk toelichten.

Lees het volledige bericht

Krakers ontruimen: hoe eenvoudig is dat?

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht en is kraken verboden. De wet bepaalt dat krakers kunnen worden ontruimd, mits het OM de ontruiming op tijd aankondigt en de krakers de gelegenheid geeft om zich tegen de ontruiming te verweren middels een kort gedingprocedure tegen de Staat.

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren organiseert samen met Kelly Alwicher (STABU) op 11 oktober a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Onze specialisten