Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Lagere huur door corona, het kan!

Nu de overheid een lockdown heeft ingesteld om de coronacrisis te beteugelen moeten veel ondernemingen hun deuren sluiten. Net als bij de eerdere verplichte sluiting zullen ondernemers in de problemen komen met het betalen van hun maandelijkse lasten, waaronder de huur. In bepaalde gevallen kan een huurder met succes een huurverlaging vorderen.

Lees het volledige bericht

Geen vergoeding van immateriële schade voor ongemak wegens herstelwerk

Een opdrachtgever vorderde recent in een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw een schadevergoeding van € 10.000,00 plus € 1.000,00 per kalendermaand totdat alle oplevergebreken volledig zouden zijn hersteld plus € 250,00 per moment/dagdeel dat hij extra thuis moest zijn voor herstelmomenten. Hij vond dat hij daar recht op had wegens overschrijding van de termijn van drie maanden voor het herstel van de opleverpunten, het gebrek aan communicatie en het niet nakomen van afspraken door de aannemer. Bovendien voelde hij zich misleid doordat de aannemer bewust ondeugdelijk herstel zou hebben uitgevoerd.

Lees het volledige bericht

Iedereen verdient een tweede kans, ook aannemers

In een op het oog heel eenvoudige zaak over bouwrecht heeft het gerechtshof Den Haag nog eens benadrukt dat een aannemer de kans moet krijgen gebreken te herstellen. Zelfs als hij al eens eerder herstel heeft uitgevoerd. Ook bevestigde het hof dat het in beginsel aan de aannemer is om te bepalen hoe hij herstel wil uitvoeren.

Lees het volledige bericht

Onze specialisten