Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn zij specialist.

Advocaten van Heijltjes adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

Zij staan bekend om hun expertise en ervaring in het bouwrecht. Regelmatig voeren zij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

Werk & Passie: Heero en tot 10 tellen

Veel werk in onze samenleving wordt verzet door mensen die dat doen met passie. Zo iemand is Heero, de mascotte van SC Heerenveen. Na al 13 jaar onder meer die rol te hebben vervuld als vrijwilliger trad hij in maart 2009 in dienst als schilder.

Lees het volledige bericht

Oorlog in Oekraïne rechtvaardigt aanpassen aannemingsovereenkomst

Aannemer heeft ondanks uitsluiting van artikel 7: 753 BW en 47 UAV 2012 recht op prijsverhoging van vaste aanneemsom. Oorlog kwalificeert als onvoorziene omstandigheid zoals in artikel 6: 258 BW.

Lees het volledige bericht

Waarschuwingsplicht bij meerwerk afgezwakt

De Hoge Raad heeft bepaald dat het voor het toekennen van meerwerk niet noodzakelijk is dat de opdrachtgever een (reëel) inzicht heeft in de omvang van de prijsverhoging dan wel in de (concreet) te verwachten meerkosten.

Lees het volledige bericht