Specialisten in bouwrechtaanbestedingsrechtBouwrechtomgevingsrechtonroerend goedrechtinsolventierechthuurrecht

scroll omlaag

Heijltjes advocaten

Bouwen en ontwikkelen, daarin zijn wij specialist. Wij adviseren en procederen met name over grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten, en uitvoeringskwesties (bouwtijd, gebreken, meer-/minderwerk).

In het bouwrecht hebben wij ruime ervaring en expertise zodat wij vertrouwd zijn met de juridische en de praktische bijzonderheden daarvan. Veelvuldig voeren wij procedures bij zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland als bij de burgerlijke en bestuursrechter en de Raad van State.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

In beton gegoten?

Een leverancier van goederen levert zijn spullen vaak met eigendomsvoorbehoud. Zolang de spullen niet zijn betaald, blijft hij eigenaar. Gaat de klant failliet dan kan hij zijn spullen opeisen bij de curator, want hij is eigenaar gebleven. Dat een levering onder eigendomsvoorbehoud echter niet altijd de gewenste zekerheid biedt is al meerdere malen gebleken.

Lees het volledige bericht

Slotbijeenkomst Masterclass Bouwrecht

De slotbijeenkomst van de Masterclass Bouwrecht vond plaats op maandag 29 januari 2018. Winnaar van de praktijksimulatie was Thomas Dammingh.

Lees het volledige bericht

Het belang van mediationclausules

Mediationclausules in contracten zijn er niet alleen voor de vorm. Hoge Raad laat mediationclausule meewegen bij beoordeling.

Lees het volledige bericht

Onze specialisten