Aanbestedingsrecht

De Europese regelgeving verplicht tot het plaatsen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten op een wijze die borg staat voor gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie, in ieder geval wanneer het gaat om opdrachten boven zogeheten 'drempelwaarden'. Echter ook voor opdrachten onder die drempelwaarden plegen overheidsinstanties een aanbestedingsprocedure te houden.

De advocaten van Heijltjes Advocaten hebben ervaring in het voeren van aanbestedingsprocedures - in de meeste gevallen: een kort geding - aan de zijde van aannemers, architecten en opdrachtgevers. Omdat in het aanbestedingsrecht van dezelfde principes c.q. rechtsbeginselen wordt uitgegaan treden de advocaten van Heijltjes Advocaten ook op in aanbestedingszaken die plaatsvinden buiten de bouw.

Gespecialiseerde advocaten

Terug naar het overzicht