Huurrecht

Bij Heijltjes Advocaten werken vier advocaten en een juridisch medewerker, die zich bezig houden met en gespecialiseerd zijn in het huurrecht. Deze advocaten zijn actief op het gehele terrein van huurrecht en treden vooral op voor bedrijfsmatige huurders en verhuurders. De advocaten hebben ervaring met uiteenlopende huurrechtelijke vraagstukken, zoals:

  • Advisering bij en het opstellen en beoordelen van (onder-)huurcontracten (maatwerk);
  • Huurbeëindigingsprocedures;
  • Verzoekschriften in verband met ontruimingsbescherming;
  • Verzoekschriften voor afwijkende bedingen;
  • Het begeleiden van (complexgewijze) renovaties;
  • Indeplaatsstellingen;
  • Huurprijsaanpassingen of procedures over servicekosten;
  • Leegstand/tijdelijke verhuur;
  • Faillissement van huurder of (onder-)verhuurder.

Vanwege de kennis van het gehele ontwikkel- en bouwproces zijn wij bovendien uitstekend in staat met een brede blik een huurrechtelijk probleem aan te pakken. Wij signaleren de mogelijke dwarsverbanden en kunnen daardoor vroegtijdig op risico’s en-/of valkuilen anticiperen. Wij hechten aan duidelijke adviezen en heldere strategie, waarbij de te bereiken oplossingen, de kosten en de baten scherp in het oog worden gehouden.

Eén van de advocaten is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) en er wordt regelmatig gepubliceerd over actuele onderwerpen, onder andere voor uitgeverij Indicator.

Gespecialiseerde advocaten

Terug naar het overzicht