Ad Trouwborst

Ad Trouwborst (1987) heeft ondernemerschap in zijn bloed. Op zijn 15e begon hij een IT-bedrijf, dat uitgroeide tot een succesvolle onderneming. Daarnaast studeerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zowel burgerlijk recht als ondernemingsrecht. Hij is cum laude geslaagd voor de Grotius specialisatieopleiding Onroerend goed.

Ad is gespecialiseerd in procesrecht en treedt regelmatig op in gerechtelijke procedures. De dynamiek van de rechtszaal past hem goed. Maar als het even kan, probeert Ad zijn cliënten te behoeden voor geschillen en oplossingen te vinden buiten de rechtszaal. Oog voor detail en scherp op de inhoud, altijd doelgericht.

Naast ondernemer en advocaat is Ad voorzitter van de klachtencommissie van woningcorporatie Mooiland. In die rol treedt hij met vier andere commissieleden op als een soort rechter. Dat biedt waardevol perspectief en de kans om geschillen tussen de woningcorporatie en haar huurders op laagdrempelige wijze tot een rechtvaardig einde te brengen.

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten heeft Ad de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- burgerlijk procesrecht (beslag- en executierecht, litigation)
- vastgoedrecht (bouwrecht)
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Ad als advocaat:

Geen onzin verkopen. Klare wijn schenken, in klare taal.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Lid Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten
  • Voorzitter Klachtencommissie Stichting Mooiland