Bouwrecht Nijmegen

Omdat bouwrecht in onze praktijk al sinds jaar en dag centraal staat hebben onze advocaten op dat rechtsgebied ruime ervaring en expertise en zijn zij vertrouwd met zowel de juridische als de praktische bijzonderheden van het bouwrecht. Zij zijn bekend met alle aspecten van het bouwproces en kunnen vragen en geschillen vanuit de verschillende perspectieven (aannemer, opdrachtgever, architect, directie, ontwikkelaar etc.) beoordelen.

Samenwerking op het gebied van bouwrecht

Onze advocaten werken dagelijks met in de bouw gebruikelijke voorwaarden en regelingen zoals UAV 1989, AVA 1992, DNR, STABU en RAW, zij procederen veelvuldig, met name voor de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen en zijn gespecialiseerd in vraagstukken betreffende onder andere:

  • grondverwerving 
  • projectontwikkeling 
  • aanbestedingen 
  • algemene voorwaarden 
  • exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten 
  • (onder-)aannemingsovereenkomsten 
  • aansprakelijkheid voor gebreken 
  • bouwtijdoverschrijding 
  • meer- en minderwerk

Voor vraagstukken die op het snijvlak van civiel en bestuursrechtelijk bouwrecht liggen, bijvoorbeeld grondexploitatie, werken de advocaten van de secties civiel en bestuursrechtelijk bouwrecht nauw samen. Onze insteek is het vinden van een snelle en praktische oplossing voor uw vraag of probleem.
Om bouwondernemers en hun leidinggevend personeel alert te maken op juridische valkuilen geven wij regelmatig cursussen op maat in Nijmegen, zowel in company als voor afdelingen van Bouwend Nederland.

Gespecialiseerde advocaten bouwrecht

Terug naar het overzicht