Nieuws

Onderhandse verkoop van onroerend goed door overheid in het gedrang: het gelijkheidsbeginsel vereist mededinging

Bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam dient het gelijkheidsbeginsel in acht te worden genomen. Het overheidslichaam mag niet zo maar een onroerende zaak onderhands verkopen; er dient mededinging te kunnen plaatsvinden. Indien bij voorbaat vaststaat dat er slechts één serieuze gegadigde is, of indien dit redelijkerwijs mag worden aangenomen, hoeft de overheid geen mededingingsruimte te bieden. Zij dient dan wel te motiveren waarom er naar haar oordeel slechts één serieuze kandidaat koper is. Het overheidslichaam dient de voorgenomen verkoop dan wel bekend te maken zodat marktpartijen van dat voornemen op de hoogte kunnen zijn.

Lees het volledige bericht

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; plicht overleggen consumentendossier gaat later in

Onderdeel van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) die per 1 juli 2022 in werking treedt, is de verplichting voor de aannemer om bij oplevering van het werk aan een particuliere opdrachtgever een opleverdossier te verstrekken. Het zogeheten consumentendossier. Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat het consumentendossier niet hoeft te worden overgelegd als de aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor inwerkingtreding van de WKB.

Lees het volledige bericht

Vertraging in de bouw door nutsbedrijven; wat te doen?

Hoge Raad: Leveringsplicht netwerkbeheerder van 18 weken is fatale termijn ondanks tekort gekwalificeerd personeel. Dwangsom tegen nutsbedrijf blijft in stand. Rechtbank Rotterdam: Netwerkbeheerder kan volgens de rechtbank Rotterdam beroep doen op exoneratieclausule en is daardoor niet aansprakelijk voor vertragingsschade.

Lees het volledige bericht

Omzet uit een webshop, geen lagere huur !?

Eerder schreef ik dat de coronacrisis tot een lagere huurprijs kan leiden. In de afgelopen maanden is uit meerdere uitspraken duidelijk geworden dat veelal met succes een huurverlaging kan worden gevorderd indien een ondernemer kan aantonen dat er sprake is van een teruggelopen omzet als gevolg van de coronacrisis.

Lees het volledige bericht

Mag prijsverhoging bouwmaterialen worden doorberekend?

De prijzen van hout, staal en kunststoffen stijgen snel. Offertes zijn daarom vaak al achterhaald voordat de inkt ervan droog is. Of (onder)aannemers en leveranciers hun prijs kunnen verhogen als de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen stijgen hangt af van een aantal zaken.

Lees het volledige bericht

Oplevering op de schop door invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Een opdrachtgever kan geen herstel vorderen van gebreken die bij de oplevering niet zijn gemeld, ook als het werk niet aan opdrachtgevers zelf maar aan hun architect is opgeleverd. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld in een geschil over de oplevering van een woning. Na invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal dat oordeel echter anders uitvallen.

Lees het volledige bericht

Het schip in met de vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Een booteigenaar en een bedrijf dat lakwerkzaamheden aan die boot had uitgevoerd sloten een vaststellingsovereenkomst waarin finale kwijting werd verleend voor de (gebrekkige) kwaliteit van het lakwerk. Toen er later meer gebreken aan het lakwerk bleken, oordeelde de rechter dat ook die gebreken onder de in de vaststellingsovereenkomst verleende finale kwijting vielen en dat de booteigenaar geen herstel meer kon vorderen. Wees dus gewaarschuwd: ga niet het schip in met de vaststellingsovereenkomst.

Lees het volledige bericht

Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden: ook vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft geoordeeld dat ook in een buitengerechtelijke procedure een verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Lees het volledige bericht

De nieuwe stikstofaanpak zorgt voor perspectief in de bouw

Op 9 maart 2021 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Stikstofwet aangenomen. Daarmee ligt er, bijna twee jaar nadat de Raad van State een streep zette door de toen geldende regels om de natuur tegen stikstof te beschermen, weer een wettelijke basis om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. De kern van de wet is dat op basis van een gedeeltelijke vrijstelling van de Natura2000-vergunningsplicht bouwprojecten moeten kunnen doorgaan, terwijl er tegelijkertijd minder stikstof in de natuur komt.

Lees het volledige bericht

De verliezer betaalt de proceskosten, toch?

Normaal gesproken wordt de partij die een procedure verliest veroordeeld in de proceskosten en in de door de andere partij gemaakte kosten. De verliezende partij hoeft niet de werkelijk door de andere partij gemaakte kosten te vergoeden, maar slechts een deel daarvan. Toch kunnen die kosten behoorlijk oplopen.

Lees het volledige bericht