Nieuws

Statiegeld op een woning. Waarom heeft niemand dat eerder bedacht?

Think Wonen brengt vanaf najaar 2017 circulaire woningen met statiegeld op de markt.

Lees het volledige bericht

Beslag op paard houdt stand.

De berijdster van het dressuurpaard Rubin Cartier heeft in kort geding vergeefs gevorderd het beslag op het paard op te heffen zodat zij ermee kan deelnemen aan het nationaal kampioenschap dressuur. De rechter kwam tot dit oordeel na een weging van de belangen van partijen, en van het licht geblesseerde paard zelf.

Lees het volledige bericht

Herbouw donjon Nijmegen weer stapje dichterbij

Formele hobbel op weg naar de herbouw van de donjon in het Valkhofpark in Nijmegen is de afgelopen week genomen.

Lees het volledige bericht

Tiny Houses meer dan alleen schattig

Kleine, verplaatsbare eenpersoonshuisjes zijn een trend maar wel een serieuze. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Voor hen is een Tiny House een financieel aantrekkelijke optie en daarnaast spreekt het wonen met minder spullen, meer vrijheid en een kleinere voetafdruk velen aan. Ook corporaties hebben de Tiny Houses ontdekt als manier om flexibel in te kunnen spelen op acute vraag naar betaalbare woningen.

Lees het volledige bericht

Bouwteamovereenkomst niet vrijblijvend

Een bouwteam is een tijdelijke vorm van samenwerking om in een vroeg stadium zicht te krijgen op uitvoerbaarheid en kosten van een ontwerp. Uit redelijkheid en billijkheid vloeit voort dat de partijen bij het bouwteam zich inspannen om tot overeenstemming te komen over een aannemingsovereenkomst. Die verplichting gaat echter niet zo ver dat een opdrachtgever snel gehouden is het werk daadwerkelijk op te dragen, aldus Gerechtshof Den Haag op 14 juni 2016.

Lees het volledige bericht

UNETO-VNI pleit voor wettelijk keurmerk installatiebranche

UNETO-VNI pleit voor invoering van een wettelijke uniforme erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van elektrotechnische en cv-installaties. Die regeling zou zwaardere eisen moeten stellen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving en zo het gat opvullen dat door afschaffing van de Vestigingswet in 2006 is ontstaan.

Lees het volledige bericht

Goed nieuws voor verhuurders met een boedelvordering en een pandrecht

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen tussen enerzijds de curator van een failliete horecaonderneming en anderzijds een verhuurder tevens pandhouder. Met dat arrest heeft de pandhoudende verhuurder een sterke troef in handen gekregen. Die troef blijkt sterker dan het bodemvoorrecht van de fiscus.

Lees het volledige bericht

Forse kritiek NVB op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Vooral het feit dat de koper straks 20 jaar lang voor zowel verborgen als zichtbare gebreken bij de bouwer kan aankloppen is voor het NVB onaanvaardbaar. Ook het feit dat minister Blok geen maatregelen neemt om verhoging van de legestarieven te voorkomen stelt de NVB erg teleur.

Lees het volledige bericht

Wijziging Aanbestedingswet op 14 juni 2016 in Eerste Kamer

In maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012. Als de Eerste Kamer op 14 juni ook akkoord gaat, wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht.

Lees het volledige bericht

Geheime inschrijving beperkt mogelijk

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat een geheime inschrijving mogelijk is, mits kenbaar is wie de winnende inschrijver is. Aanbesteders lijken op basis van deze uitspraak een behoorlijke vrijheid te hebben om overige informatie over de winnende inschrijving niet ter beschikking van de andere inschrijvers te stellen. De inschrijver moet namelijk bewijzen dat de gevraagde gegevens niet zodanig concurrentiegevoelig zijn dat openbaarmaking bijzonder nadelig is voor de winnende inschrijver. Een discussie over juistheid van de winnende inschrijving wordt daardoor ernstig beperkt.

Lees het volledige bericht