Nieuws

NVB jaarboek

Het NVB jaarboek is uit, en wij staan er weer in!

Lees het volledige bericht

Boetes voor verkoop utiliteitsgebouwen zonder energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen beboet wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim € 10.000.

Lees het volledige bericht

Is bevolkingskrimp een onvoorziene (in de toekomst gelegen) omstandigheid om samenwerkingsovereenkomst te beëindigen?

HR vindt (in dit geval) dat bevolkingskrimp geen onvoorziene (in de toekomst gelegen) omstandigheid is. De gemeente moet bevoegdhedenovereenkomst nakomen en mag samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelcombinatie niet straffeloos beëindigen. Waar dat in het begin van de crisis voor ontwikkelaars met grondposities tot nadeel leidde omdat zij niet onder de bouwplicht uit kwamen, kan dat voor de ontwikkelaars nu een voordeel zijn.

Lees het volledige bericht

Krakers ontruimen: hoe eenvoudig is dat?

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht en is kraken verboden. De wet bepaalt dat krakers kunnen worden ontruimd, mits het OM de ontruiming op tijd aankondigt en de krakers de gelegenheid geeft om zich tegen de ontruiming te verweren middels een kort gedingprocedure tegen de Staat.

Lees het volledige bericht

Algemene voorwaarden: battle of forms, first shot rule en ander wapengekletter

U denkt het goed geregeld te hebben: in uw opdrachtbevestiging verwijst u naar uw algemene voorwaarden. Tot er een meningsverschil met uw contractpartner ontstaat en hij óók naar voorwaarden verwijst en dat zijn niet die van u! Welke voorwaarden zijn van toepassing? Wat kunt u doen om er zeker van te zijn dat uw voorwaarden gelden?

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren organiseert samen met Kelly Alwicher (STABU) op 11 oktober a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Miljoenenjacht wint procedure tegen teleurgestelde deelnemer die (per ongeluk) op de rode knop duwde.

Miljoenenjacht wint procedure tegen teleurgestelde deelnemer die (per ongeluk) op de rode knop duwde.

Lees het volledige bericht

Abstracte bankgarantie verplicht de bank tot betaling

Stel: u hebt uw bank een bankgarantie laten afgeven. Uw contractspartij verlangt uitbetaling onder deze bankgarantie. Kunt u, of kan de bank zich verzetten tegen deze betalingsplicht? Uit de rechtspraak blijkt dat dit vrijwel onmogelijk is.

Lees het volledige bericht

Schade, faillissement en verzekering

Stel u bent opdrachtgever en uw opdrachtnemer gaat failliet nadat u hem aansprakelijk hebt gesteld voor fouten die hij heeft gemaakt en schade die u daardoor hebt geleden. Staat u dan met lege handen? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Indien er sprake is van een verzekering van opdrachtnemer tegen schades als door u aan de orde gesteld zijn er mogelijkheden om alsnog schade vergoed te krijgen. Ik zal dat aan de hand van een voorbeeld uit mijn praktijk toelichten.

Lees het volledige bericht

Ook werkschoenen genderneutraal

De vakanties zijn voorbij maar komkommertijd nog niet? Voor bouwers die worstelen met hun identiteit, levert Bowork sinds kort genderneutrale veiligheidsschoenen.

Lees het volledige bericht