Nieuws

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren organiseert samen met Kelly Alwicher (STABU) op 14 juni a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Doorstart met schoenketen Van Haren door curator Hans Mulder

Sengers Schoenen in Wijchen wordt overgenomen door de schoenenketen Van Haren. “De schoenenketen heeft 145 winkels in Nederland en kwam de afgelopen weken positief in het nieuws vanwege de goede omzetcijfers. Het is een sterke partij, zodat de Wijchense winkel weer jaren vooruit kan” volgens curator Hans Mulder van Heijltjes Advocaten.

Lees het volledige bericht

Nieuw Model huurovereenkomst Woonruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ.

Lees het volledige bericht

Gestanddoeningstermijn bij aanbestedingen; stikken of slikken?

Als bij een aanbesteding een inschrijving te laat wordt ingediend is de consequentie duidelijk: de inschrijving wordt terzijde gelegd. Alleen als de te late inschrijving het gevolg is van een omstandigheid die aan de aanbesteder moet worden toegerekend is er enige hoop. Maar die gevallen zijn zeldzaam.

Lees het volledige bericht

Aanbesteding Theater aan de Parade struikelt over afschuiven risico’s.

Het Theater aan de Parade in Den Bosch kan niet worden gebouwd voor de geplande 55 miljoen euro. De twee overgebleven aannemers, BAM en Ballast Nedam, kunnen het theater niet voor de gestelde prijs bouwen.

Lees het volledige bericht

Bestuurders en commissarissen van gefailleerde vennootschappen opgepast

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet versterking positie curator. Dit wetsvoorstel versterkt in de Faillissementswet de informatiepositie van de curator. Daarmee krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken.

Lees het volledige bericht

Hersenletsel opdrachtgeefster door val van trap; schending waarschuwingsplicht aannemer?

De opdrachtgeefster van een vakantiewoning in Zeeland had opgedragen de wand aan één zijde van de trap niet te realiseren. Daardoor kon aan die kant niet de geplande leuning worden gerealiseerd. De aannemer stelde dat hij het realiseren van andere valbeveiliging bij de oplevering met de opdrachtgeefster had willen bespreken. Op de dag van de oplevering vond de aannemer opdrachtgeefster, die een dag eerder uit Luxemburg bleek te zijn aangekomen en in de vakantiewoning had geslapen, bewusteloos liggend in een plas bloed onder aan de trap.

Lees het volledige bericht

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen goedgekeurd.

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen goedgekeurd. Volgens het wetsvoorstel krijgt de consument als opdrachtgever in de bouw een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt.

Lees het volledige bericht

Uit het goede advocatenhout gesneden en geïnteresseerd om je praktijk uit te oefenen samen met andere specialisten?

We horen graag van je!

Lees het volledige bericht

Dividenduitkering niet altijd veilig

De ondernemer die het vermogen in zijn vennootschap ziet groeien wil op enig moment wel eens genieten van een dividenduitkering. De regels hiervoor zijn versoepeld, maar er zitten ook risico’s aan.

Lees het volledige bericht