Nieuws

Rotterdam maakt rotzooi van miljoenenaanbesteding

De gemeente Rotterdam heeft een rotzooi gemaakt van een miljoenenaanbesteding voor een raamovereenkomst voor communicatiediensten. De drie bureaus die aanvankelijk tot de winnaars behoorden, gingen uiteindelijk met lege handen naar huis door een beginnersfout en willekeur van de gemeente.

Lees het volledige bericht

Nieuwe wet verplicht VvE tot jaarlijkse reservering voor onderhoud

De helft van de Vereniging van Eigenaars spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE jaarlijks een verplichte minimale reservering doet voor het onderhoud van het gebouw. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet verbetering verenigingen van eigenaars (Wvvve) die per 1 januari 2018 van kracht wordt.

Lees het volledige bericht

Aanbestedingsnieuws Rijkswaterstaat: Fouten in Model K-formulier niet langer fataal

Rijkswaterstaat biedt inschrijvers bij een aanbesteding voortaan de mogelijkheid fouten in het Model K-formulier te herstellen.

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren organiseert samen met Kelly Alwicher (STABU) op 14 juni a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Nieuw Model huurovereenkomst Woonruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model voor de huurovereenkomst van Woonruimte vastgesteld. Dit nieuwe ROZ-model is vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ.

Lees het volledige bericht

Gestanddoeningstermijn bij aanbestedingen; stikken of slikken?

Als bij een aanbesteding een inschrijving te laat wordt ingediend is de consequentie duidelijk: de inschrijving wordt terzijde gelegd. Alleen als de te late inschrijving het gevolg is van een omstandigheid die aan de aanbesteder moet worden toegerekend is er enige hoop. Maar die gevallen zijn zeldzaam.

Lees het volledige bericht

Aanbesteding Theater aan de Parade struikelt over afschuiven risico’s.

Het Theater aan de Parade in Den Bosch kan niet worden gebouwd voor de geplande 55 miljoen euro. De twee overgebleven aannemers, BAM en Ballast Nedam, kunnen het theater niet voor de gestelde prijs bouwen.

Lees het volledige bericht

Bestuurders en commissarissen van gefailleerde vennootschappen opgepast

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet versterking positie curator. Dit wetsvoorstel versterkt in de Faillissementswet de informatiepositie van de curator. Daarmee krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken.

Lees het volledige bericht

Hersenletsel opdrachtgeefster door val van trap; schending waarschuwingsplicht aannemer?

De opdrachtgeefster van een vakantiewoning in Zeeland had opgedragen de wand aan één zijde van de trap niet te realiseren. Daardoor kon aan die kant niet de geplande leuning worden gerealiseerd. De aannemer stelde dat hij het realiseren van andere valbeveiliging bij de oplevering met de opdrachtgeefster had willen bespreken. Op de dag van de oplevering vond de aannemer opdrachtgeefster, die een dag eerder uit Luxemburg bleek te zijn aangekomen en in de vakantiewoning had geslapen, bewusteloos liggend in een plas bloed onder aan de trap.

Lees het volledige bericht

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen goedgekeurd.

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen goedgekeurd. Volgens het wetsvoorstel krijgt de consument als opdrachtgever in de bouw een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt.

Lees het volledige bericht