Nieuws

Krakers ontruimen: hoe eenvoudig is dat?

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht en is kraken verboden. De wet bepaalt dat krakers kunnen worden ontruimd, mits het OM de ontruiming op tijd aankondigt en de krakers de gelegenheid geeft om zich tegen de ontruiming te verweren middels een kort gedingprocedure tegen de Staat.

Lees het volledige bericht

Algemene voorwaarden: battle of forms, first shot rule en ander wapengekletter

U denkt het goed geregeld te hebben: in uw opdrachtbevestiging verwijst u naar uw algemene voorwaarden. Tot er een meningsverschil met uw contractpartner ontstaat en hij óók naar voorwaarden verwijst en dat zijn niet die van u! Welke voorwaarden zijn van toepassing? Wat kunt u doen om er zeker van te zijn dat uw voorwaarden gelden?

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren organiseert samen met Kelly Alwicher (STABU) op 11 oktober a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Miljoenenjacht wint procedure tegen teleurgestelde deelnemer die (per ongeluk) op de rode knop duwde.

Miljoenenjacht wint procedure tegen teleurgestelde deelnemer die (per ongeluk) op de rode knop duwde.

Lees het volledige bericht

Abstracte bankgarantie verplicht de bank tot betaling

Stel: u hebt uw bank een bankgarantie laten afgeven. Uw contractspartij verlangt uitbetaling onder deze bankgarantie. Kunt u, of kan de bank zich verzetten tegen deze betalingsplicht? Uit de rechtspraak blijkt dat dit vrijwel onmogelijk is.

Lees het volledige bericht

Schade, faillissement en verzekering

Stel u bent opdrachtgever en uw opdrachtnemer gaat failliet nadat u hem aansprakelijk hebt gesteld voor fouten die hij heeft gemaakt en schade die u daardoor hebt geleden. Staat u dan met lege handen? Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Indien er sprake is van een verzekering van opdrachtnemer tegen schades als door u aan de orde gesteld zijn er mogelijkheden om alsnog schade vergoed te krijgen. Ik zal dat aan de hand van een voorbeeld uit mijn praktijk toelichten.

Lees het volledige bericht

Ook werkschoenen genderneutraal

De vakanties zijn voorbij maar komkommertijd nog niet? Voor bouwers die worstelen met hun identiteit, levert Bowork sinds kort genderneutrale veiligheidsschoenen.

Lees het volledige bericht

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen struikelt al voor de start.

Naar aanleiding van bezwaren van de Eerste Kamer is de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld tot 1 januari 2019. Minister Plasterk gaf in het debat met de Eerste Kamer aan dat hij nog nooit zo een actieve en aanhoudende lobby heeft meegemaakt als bij dit dossier. Heijltjes Advocaten, in de persoon van Wim Heijltjes, heeft in die lobby in samenwerking met Bouwend Nederland, met succes een actieve rol gespeeld.

Lees het volledige bericht

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in vogelvlucht

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging wordt vandaag in de Eerste Kamer behandeld. Lees hier de wijzigingen voor de bouwpraktijk.

Lees het volledige bericht

Rotterdam maakt rotzooi van miljoenenaanbesteding

De gemeente Rotterdam heeft een rotzooi gemaakt van een miljoenenaanbesteding voor een raamovereenkomst voor communicatiediensten. De drie bureaus die aanvankelijk tot de winnaars behoorden, gingen uiteindelijk met lege handen naar huis door een beginnersfout en willekeur van de gemeente.

Lees het volledige bericht