Nieuws

Strategische samenwerking

Per 1 februari 2018 gaan Heijltjes Advocaten en 2BW Advocaten een strategische samenwerking aan. Onze kantoren zijn vanaf die datum, met behoud van zelfstandigheid, gevestigd in één pand. Omdat onze praktijkgebieden complementair zijn, kunnen wij voortaan gezamenlijk een breed spectrum van specialistische juridische dienstverlening bieden.

Lees het volledige bericht

Bestuurder van lege projectvennootschap is aansprakelijk

In de bouwpraktijk van alledag worden projectvennootschappen opgericht om onroerende zaken te kopen en te ontwikkelen en/of te exploiteren. De oprichting van projectvennootschappen is vaak bedoeld om risico’s te spreiden en zo veel mogelijk gebruik te maken van fiscale mogelijkheden. In hoeverre helpen de projectvennootschappen de risico’s te spreiden en te beperken en kan een bestuurder van een projectvennootschap aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de projectvennootschap?

Lees het volledige bericht

Aandacht voor het V&G plan in uitvoeringscontracten

Op 7 december organiseerde UNETO-VNI een informatiedag over actuele onderwerpen op het gebied van Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden. Advocaat Wim Heijltjes ging daarbij in op de valkuilen van het V&G plan waarvan hij in 2016 al de eerste contouren geschetst had.

Lees het volledige bericht

Masterclass Bouwrecht bij Heijltjes Advocaten

Wil jij op een laagdrempelige en vooral leerzame manier kennismaken met de afwisselende praktijk van een bouwrechtadvocaat? Meld je dan nu aan voor de Masterclass Bouwrecht bij Heijltjes Advocaten op 2 maart 2018. Een unieke kans om achter de schermen te kijken bij een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Lees het volledige bericht

NVB jaarboek

Het NVB jaarboek is uit, en wij staan er weer in!

Lees het volledige bericht

Boetes voor verkoop utiliteitsgebouwen zonder energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen beboet wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim € 10.000.

Lees het volledige bericht

Is bevolkingskrimp een onvoorziene (in de toekomst gelegen) omstandigheid om samenwerkingsovereenkomst te beëindigen?

HR vindt (in dit geval) dat bevolkingskrimp geen onvoorziene (in de toekomst gelegen) omstandigheid is. De gemeente moet bevoegdhedenovereenkomst nakomen en mag samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelcombinatie niet straffeloos beëindigen. Waar dat in het begin van de crisis voor ontwikkelaars met grondposities tot nadeel leidde omdat zij niet onder de bouwplicht uit kwamen, kan dat voor de ontwikkelaars nu een voordeel zijn.

Lees het volledige bericht

Krakers ontruimen: hoe eenvoudig is dat?

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht en is kraken verboden. De wet bepaalt dat krakers kunnen worden ontruimd, mits het OM de ontruiming op tijd aankondigt en de krakers de gelegenheid geeft om zich tegen de ontruiming te verweren middels een kort gedingprocedure tegen de Staat.

Lees het volledige bericht

Algemene voorwaarden: battle of forms, first shot rule en ander wapengekletter

U denkt het goed geregeld te hebben: in uw opdrachtbevestiging verwijst u naar uw algemene voorwaarden. Tot er een meningsverschil met uw contractpartner ontstaat en hij óók naar voorwaarden verwijst en dat zijn niet die van u! Welke voorwaarden zijn van toepassing? Wat kunt u doen om er zeker van te zijn dat uw voorwaarden gelden?

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren organiseert samen met Kelly Alwicher (STABU) op 11 oktober a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht