Nieuws

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren en Peter Verstegen organiseren op 7 juni a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Meten is weten part ll: Hoe wordt de schade bepaald bij aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste vermelding woonoppervlakte woning?

In augustus 2018 kwam al vast te staan dat een makelaar die een woonoppervlakte vermeldt die niet is gebaseerd op de meetinstructie, zich niet als redelijk handelend en redelijk bekwaam NVM-makelaar gedraagt. In haar arrest d.d. 22 februari jl. wordt door de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat het niet hanteren van de meetinstructie onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig tegenover de koper is, wiens belangen worden beschermd door deze meetinstructie. Het bepalen van de schade is echter niet eenvoudig.

Lees het volledige bericht

Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Voor het verharden van terreinen worden vaak zogenaamde stelcon platen (betonplaten met stalen rand) gebruikt. Deze platen worden gebruikt voor zowel permanente als tijdelijke verharding. Indien de platen als tijdelijke verharding worden gebruikt kan het zomaar zijn dat de eigendom van de platen onbedoeld over gaat op de eigenaar van het terrein.

Lees het volledige bericht

Asbest; bezint eer ge begint!

In een kort geding vonnis heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel gegeven over de reikwijdte van de verplichting om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest.

Lees het volledige bericht

De Hoge Raad matigt contractuele boetes

In de (bouw)contracten staan steeds vaker steeds hogere boeteclausules. Die boetes moeten dienen als prikkel voor tijdige en correcte nakoming. De boeteclausule voorkomt discussies over de vraag wat nu precies de hoogte is van de geleden schade als niet of niet tijdig aan de overeenkomst wordt voldaan. De boeteclausule is daarmee een (bewijs)oplossing voor degene die vreest schade te zullen lijden. Lange tijd waren rechters terughoudend bij het matigen van die boetes. Daar lijkt een kentering in te komen.

Lees het volledige bericht

Instorting aardappelloods: aannemer komt goed weg met beperking aansprakelijkheid

Casus: de verbouwing aan een aardappelloods leidt tot instorting ervan. De opdrachtgever spreekt de aannemer daarop aan met een uitgebreide schadeclaim. In de procedure bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch komt de vraag aan de orde of de loods wel geschikt was voor de aan te brengen voorziening, namelijk keerwanden aanbrengen die afsteunen op de gevel.

Lees het volledige bericht

Let op financiële risico's: onduidelijke contractbepaling kost € 4 miljoen

Onduidelijkheid in contractbepalingen kan veel geld kosten. Dat heeft Ballast Nedam ervaren bij het bouwproject Cooltoren in Rotterdam. De door haar opdrachtgever ontworpen fundering blijkt aangepast te moeten worden. Dat kost € 4 miljoen extra. Wie gaat dat betalen?

Lees het volledige bericht

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger”

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger” Dit bericht plaatste de NOS op 31 juli jl. op haar site. Van berichten als deze worden mediators uiteraard erg blij.

Lees het volledige bericht

Meten is weten

De NVM makelaar moet zich aan de door de NVM vastgestelde meetinstructie houden. Doet hij dat niet, dan kan hij voor de schade die kopers lijden aansprakelijk zijn. Algemene disclaimers in verkoopbrochures helpen niet.

Lees het volledige bericht

REMINDER: SEMINAR “VAN GAS LOS” d.d. 4 oktober 2018

Op 4 oktober a.s. organiseren Heijltjes Advocaten en 2BW Advocaten gezamenlijk een bijeenkomst over de juridische aspecten van de transitie naar duurzame en/of gasloze woningen.

Lees het volledige bericht