Nieuws

Nieuwe wet over schuldeisersakkoord kan veel faillissementen voorkomen

Door de coronacrisis en de stilvallende economie lijkt, ondanks de diverse steunmaatregelen, een golf aan faillissementen onvermijdelijk. Insolventiespecialisten roepen daarom op zo snel mogelijk de reeds op stapel staande Wet homologatie onderhands akkoord in te voeren.

Lees het volledige bericht

corona en bereikbaarheid Heijltjes Advocaten

De Rechtspraak heeft besloten dat vanwege het coronavirus de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad vanaf dinsdag 17 maart 2020 gesloten zijn. Alleen urgente zaken gaan nog door, maar alle overige zittingen worden voorlopig opgeschort. Schriftelijke procedures gaan wel zoveel mogelijk door. Net als de bouw en Heijltjes advocaten. Wij zijn gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor advies!

Lees het volledige bericht

Rechtvaardigt corona een beroep op overmacht?

Overal ter wereld worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is niet denkbeeldig dat de verdere uitvoering van een aannemingsovereenkomst onmogelijk wordt en een werk als gevolg van zulke maatregelen stil komt te liggen. Denk bijvoorbeeld aan het niet voorhanden zijn van bouwmateriaal en wat als personeel in quarantaine moet? Is er sprake van wanprestatie of is in zo’n geval een beroep op overmacht (ook wel: ‘force majeure’) mogelijk?

Lees het volledige bericht

UAV-GC 2005; Spreken is zilver, zwijgen is goud voor opdrachtgever

Op grond van de UAV-GC is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie (§ 3-2). Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever er belang bij kan hebben om niet alle informatie waar zij over beschikt aan de opdrachtnemer te verstrekken. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat dit inderdaad niet hoeft.

Lees het volledige bericht

De waarschuwingsplicht van de aannemer

Bij een bouwproces zijn over het algemeen meerdere partijen betrokken die ieder een deel van het werk voor hun rekening nemen. Dat iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen deel lijkt logisch maar op die regel bestaat een belangrijke uitzondering: de waarschuwingsplicht. Die kan ervoor zorgen dat de gevolgen van fouten van anderen moeten worden gedragen door de partij die voor die fout had moeten waarschuwen. Dat kan bijzonder vervelend uitpakken blijkt uit een arrest van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 januari 2020.

Lees het volledige bericht

Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 24 januari 2020 is de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard.

Lees het volledige bericht

De aannemer van het werk sturen; wanneer is de maat vol?

Als een werk “niet loopt” heeft dat meestal meerdere oorzaken. Vaak werken vertragingen en fouten uit eerdere fases van het werk door in latere stadia doordat de druk op de planning of de financiën toeneemt en de verhouding en communicatie tussen partijen verslechtert. Als een opdrachtgever uiteindelijk het vertrouwen in de goede afloop verliest en de aannemer van het werk wil sturen rijst de vraag: “Is er een juridische grondslag om de overeenkomst te ontbinden?”

Lees het volledige bericht

Heijltjes Advocaten benoemt nieuwe partner

Per 1 januari 2020 is Farah Aarts partner geworden bij Heijltjes advocaten.

Lees het volledige bericht

Stelposten afrekenen, hoe heurt het?

De afrekening van stelposten is een onderwerp dat geregeld voor discussie en verwarring zorgt, met name als de uitgaven ten laste van de stelpost lager zijn dan het begrote bedrag. Welk bedrag moet worden terug gegeven? Dat komt omdat de bepalingen over stelposten in de meest gebruikte algemene bouwvoorwaarden (UAV 2012 en AVA 2013) onduidelijk zijn geformuleerd. Maar ook omdat de stelpost bij het sluiten van de overeenkomst vaak op een verkeerde manier wordt opgenomen in de begroting. Hoe heurt het eigenlijk?

Lees het volledige bericht

Eens een boef, altijd een boef?

De gemeente Amsterdam heeft terecht een inschrijver uitgesloten van gunning omdat het bedrijf zich liet adviseren door een voormalig ambtenaar van diezelfde gemeente (verder te noemen “X”) die vanwege het aannemen van schenkingen strafontslag had gekregen en vervolgd wordt wegens ambtelijke corruptie.

Lees het volledige bericht