Nieuws

Heijltjes Advocaten benoemt nieuwe partner

Per 1 januari 2020 is Farah Aarts partner geworden bij Heijltjes advocaten.

Lees het volledige bericht

Stelposten afrekenen, hoe heurt het?

De afrekening van stelposten is een onderwerp dat geregeld voor discussie en verwarring zorgt, met name als de uitgaven ten laste van de stelpost lager zijn dan het begrote bedrag. Welk bedrag moet worden terug gegeven? Dat komt omdat de bepalingen over stelposten in de meest gebruikte algemene bouwvoorwaarden (UAV 2012 en AVA 2013) onduidelijk zijn geformuleerd. Maar ook omdat de stelpost bij het sluiten van de overeenkomst vaak op een verkeerde manier wordt opgenomen in de begroting. Hoe heurt het eigenlijk?

Lees het volledige bericht

Eens een boef, altijd een boef?

De gemeente Amsterdam heeft terecht een inschrijver uitgesloten van gunning omdat het bedrijf zich liet adviseren door een voormalig ambtenaar van diezelfde gemeente (verder te noemen “X”) die vanwege het aannemen van schenkingen strafontslag had gekregen en vervolgd wordt wegens ambtelijke corruptie.

Lees het volledige bericht

Veiligheidsmaatregelen; de lat ligt (net) te hoog

De aannemer die dacht alle mogelijke maatregelen te hebben genomen voor de veiligheid van het winkelend publiek in het winkelcentrum dat door hem werd verbouwd, kwam bedrogen uit. De lat bleek nog net iets hoger te liggen. Een gevallen vrouw stelde de aannemer met succes aansprakelijk.

Lees het volledige bericht

Retentierecht op een raket; onderaannemer kan naar de maan lopen

Het plan om een Ariane 6 raket de ruimte in te sturen kan tóch spoedig door gaan. De onderdelen voor die raket, waarop een Nederlands bedrijf het retentierecht uitoefende, moeten op last van de Rechtbank Overijssel worden ingeleverd bij Airbus.

Lees het volledige bericht

Actueel: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen gisteren aangenomen

Consequenties voor de oplevering. Gisteren 14 mei 2019 heeft de meerderheid van de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aangenomen. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de oplevering en nazorg.

Lees het volledige bericht

Graag stellen wij aan u voor: student-stagiaire Benthe Slippens

Per 1 mei versterkt Benthe ons team als student-stagiaire. Gedurende vier maanden neemt zij een kijkje in de keuken van de advocatuur en zal zij het secretariaat en de advocaten ondersteuning bieden op diverse gebieden. Voordat zij aan haar master begint, maakt ze kennis met het bouw- en ondernemingsrecht in de praktijk om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen op een advocatenkantoor. Welkom Benthe!

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren en Peter Verstegen organiseren op 7 juni a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Meten is weten part ll: Hoe wordt de schade bepaald bij aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste vermelding woonoppervlakte woning?

In augustus 2018 kwam al vast te staan dat een makelaar die een woonoppervlakte vermeldt die niet is gebaseerd op de meetinstructie, zich niet als redelijk handelend en redelijk bekwaam NVM-makelaar gedraagt. In haar arrest d.d. 22 februari jl. wordt door de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat het niet hanteren van de meetinstructie onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig tegenover de koper is, wiens belangen worden beschermd door deze meetinstructie. Het bepalen van de schade is echter niet eenvoudig.

Lees het volledige bericht

Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Voor het verharden van terreinen worden vaak zogenaamde stelcon platen (betonplaten met stalen rand) gebruikt. Deze platen worden gebruikt voor zowel permanente als tijdelijke verharding. Indien de platen als tijdelijke verharding worden gebruikt kan het zomaar zijn dat de eigendom van de platen onbedoeld over gaat op de eigenaar van het terrein.

Lees het volledige bericht