Nieuws

Doe normaal over asbest

Woningbouwcorporatie Talis uit Nijmegen heeft een discussie aangezwengeld over de kosten van asbestsanering. De kosten van sanering kunnen veel lager, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat in opdracht van Talis is uitgevoerd.

Lees het volledige bericht

Certificaat bedrijfscursus Bouwrecht

Op 9 april 2018 hebben 17 deelnemers met trots het certificaat voor de bedrijfscursus 'Bouwrecht' ontvangen uit handen van de heer W.M.J.M. Heijltjes van Heijltjes Advocaten in samenwerking met BouwSchool Breda.

Lees het volledige bericht

Heeft het verpandingsverbod zijn langste tijd gehad?

Een verpandingsverbod? Wat is dat ook al weer? In een eerdere nieuwsbrief op onze website (december 2012) schreef ik er al eens over. Het is een fenomeen dat de laatste jaren nogal eens in de belangstelling stond en dan niet alleen bij juristen en advocaten. Met name de bouwpraktijk heeft er nog al eens mee te maken. Sinds kort weten we dat de regering van het verpandingsverbod af wil en is er een wetsvoorstel in voorbereiding om te komen tot afschaffing. Vandaar dat ik er nog een keer aandacht aan besteed.

Lees het volledige bericht

De samenhang tussen franchise-, huur- en leaseovereenkomsten

Franchiseovereenkomsten gaan vaak gepaard met huurovereenkomsten en leasecontracten. Wanneer de termijnen in de verschillende contracten gelijk lopen en iedereen zich aan de afspraken houdt, hoeft dit netwerk van overeenkomsten geen problemen op te leveren. Maar wat nu als één van de spelers verzuimt zijn verplichtingen na te komen en dit effect heeft op de andere overeenkomsten? Franchisenemers die worden geconfronteerd met wanpresteren van hun franchisegever komen daardoor vaak in de problemen met huur- en leasecontracten. Kan een franchisenemer zich in zo’n geval verschuilen achter het wanpresteren van de franchisegever? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft antwoord.

Lees het volledige bericht

Kostenvergoeding voor inschrijvers aanbesteding; gunst of (morele) plicht?

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een advies van 19 december 2017 (advies 445) een aanbesteder teruggefloten die inschrijvers nodeloos op hoge kosten had gejaagd. Terecht maakte één van de inschrijvers bezwaar tegen het feit dat zij in het kader van de aanbestedingsprocedure al een deel van de opdracht moest uitvoeren terwijl daar geen vergoeding van kosten tegenover stond.

Lees het volledige bericht

Stagnatieschade in de bouw

Een interessant artikel van Peter Verstegen over stagnatieschade in de bouw.

Lees het volledige bericht

Artikel in Nijmegen Business

Heijltjes Advocaten en 2BW Advocaten staan in de laatste editie van Nijmegen Business met een leuk artikel over hun strategische samenwerking.

Lees het volledige bericht

In beton gegoten?

Een leverancier van goederen levert zijn spullen vaak met eigendomsvoorbehoud. Zolang de spullen niet zijn betaald, blijft hij eigenaar. Gaat de klant failliet dan kan hij zijn spullen opeisen bij de curator, want hij is eigenaar gebleven. Dat een levering onder eigendomsvoorbehoud echter niet altijd de gewenste zekerheid biedt is al meerdere malen gebleken.

Lees het volledige bericht

Slotbijeenkomst Masterclass Bouwrecht

De slotbijeenkomst van de Masterclass Bouwrecht vond plaats op maandag 29 januari 2018. Winnaar van de praktijksimulatie was Thomas Dammingh.

Lees het volledige bericht

Het belang van mediationclausules

Mediationclausules in contracten zijn er niet alleen voor de vorm. Hoge Raad laat mediationclausule meewegen bij beoordeling.

Lees het volledige bericht