Nieuws

Let op financiële risico's: onduidelijke contractbepaling kost € 4 miljoen

Onduidelijkheid in contractbepalingen kan veel geld kosten. Dat heeft Ballast Nedam ervaren bij het bouwproject Cooltoren in Rotterdam. De door haar opdrachtgever ontworpen fundering blijkt aangepast te moeten worden. Dat kost € 4 miljoen extra. Wie gaat dat betalen?

Lees het volledige bericht

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger”

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger” Dit bericht plaatste de NOS op 31 juli jl. op haar site. Van berichten als deze worden mediators uiteraard erg blij.

Lees het volledige bericht

Meten is weten

De NVM makelaar moet zich aan de door de NVM vastgestelde meetinstructie houden. Doet hij dat niet, dan kan hij voor de schade die kopers lijden aansprakelijk zijn. Algemene disclaimers in verkoopbrochures helpen niet.

Lees het volledige bericht

REMINDER: cursus 'contracteren in de bouw' 11 oktober 2018

Thijs van der Meeren organiseert op 11 oktober a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Crisis in de bouw: verleden tijd of net begonnen?

De bouw trekt aan; dat is een feit. Aannemers barsten van de opdrachten en de bouwsector biedt weer volop werkgelegenheid. Deze op het eerste oog positieve ontwikkeling kent ook een keerzijde. Materiaalprijzen stijgen plots en hard en dat geldt ook voor de prijzen van onderaannemers. Aan materiaal en vakmensen is een groot tekort. Onderaannemers hebben de opdrachten voor het uitkiezen en kunnen daardoor de hoofdprijs vragen. Krijgen ze die niet, pakken ze een andere klus. Hoofdaannemers zien zich daardoor geconfronteerd met stijgende bouwkosten die vaak niet kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever waardoor projecten ondanks de groei in de bouwsector alsnog verliesgevend zijn voor hoofdaannemers.

Lees het volledige bericht

interview Architectenpunt

Interview Thijs van der Meeren in magazine ARCHITECTENPUNT op pagina 220 over o.a. STABU en prestatiecontracten.

Lees het volledige bericht

Doe normaal over asbest

Woningbouwcorporatie Talis uit Nijmegen heeft een discussie aangezwengeld over de kosten van asbestsanering. De kosten van sanering kunnen veel lager, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat in opdracht van Talis is uitgevoerd.

Lees het volledige bericht

Certificaat bedrijfscursus Bouwrecht

Op 9 april 2018 hebben 17 deelnemers met trots het certificaat voor de bedrijfscursus 'Bouwrecht' ontvangen uit handen van de heer W.M.J.M. Heijltjes van Heijltjes Advocaten in samenwerking met BouwSchool Breda.

Lees het volledige bericht

Heeft het verpandingsverbod zijn langste tijd gehad?

Een verpandingsverbod? Wat is dat ook al weer? In een eerdere nieuwsbrief op onze website (december 2012) schreef ik er al eens over. Het is een fenomeen dat de laatste jaren nogal eens in de belangstelling stond en dan niet alleen bij juristen en advocaten. Met name de bouwpraktijk heeft er nog al eens mee te maken. Sinds kort weten we dat de regering van het verpandingsverbod af wil en is er een wetsvoorstel in voorbereiding om te komen tot afschaffing. Vandaar dat ik er nog een keer aandacht aan besteed.

Lees het volledige bericht

De samenhang tussen franchise-, huur- en leaseovereenkomsten

Franchiseovereenkomsten gaan vaak gepaard met huurovereenkomsten en leasecontracten. Wanneer de termijnen in de verschillende contracten gelijk lopen en iedereen zich aan de afspraken houdt, hoeft dit netwerk van overeenkomsten geen problemen op te leveren. Maar wat nu als één van de spelers verzuimt zijn verplichtingen na te komen en dit effect heeft op de andere overeenkomsten? Franchisenemers die worden geconfronteerd met wanpresteren van hun franchisegever komen daardoor vaak in de problemen met huur- en leasecontracten. Kan een franchisenemer zich in zo’n geval verschuilen achter het wanpresteren van de franchisegever? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geeft antwoord.

Lees het volledige bericht