Nieuws

In beton gegoten?

Een leverancier van goederen levert zijn spullen vaak met eigendomsvoorbehoud. Zolang de spullen niet zijn betaald, blijft hij eigenaar. Gaat de klant failliet dan kan hij zijn spullen opeisen bij de curator, want hij is eigenaar gebleven. Dat een levering onder eigendomsvoorbehoud echter niet altijd de gewenste zekerheid biedt is al meerdere malen gebleken.

Lees het volledige bericht

Slotbijeenkomst Masterclass Bouwrecht

De slotbijeenkomst van de Masterclass Bouwrecht vond plaats op maandag 29 januari 2018. Winnaar van de praktijksimulatie was Thomas Dammingh.

Lees het volledige bericht

Het belang van mediationclausules

Mediationclausules in contracten zijn er niet alleen voor de vorm. Hoge Raad laat mediationclausule meewegen bij beoordeling.

Lees het volledige bericht

Strategische samenwerking

Per 1 februari 2018 gaan Heijltjes Advocaten en 2BW Advocaten een strategische samenwerking aan. Onze kantoren zijn vanaf die datum, met behoud van zelfstandigheid, gevestigd in één pand. Omdat onze praktijkgebieden complementair zijn, kunnen wij voortaan gezamenlijk een breed spectrum van specialistische juridische dienstverlening bieden.

Lees het volledige bericht

Bestuurder van lege projectvennootschap is aansprakelijk

In de bouwpraktijk van alledag worden projectvennootschappen opgericht om onroerende zaken te kopen en te ontwikkelen en/of te exploiteren. De oprichting van projectvennootschappen is vaak bedoeld om risico’s te spreiden en zo veel mogelijk gebruik te maken van fiscale mogelijkheden. In hoeverre helpen de projectvennootschappen de risico’s te spreiden en te beperken en kan een bestuurder van een projectvennootschap aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de projectvennootschap?

Lees het volledige bericht

Aandacht voor het V&G plan in uitvoeringscontracten

Op 7 december organiseerde UNETO-VNI een informatiedag over actuele onderwerpen op het gebied van Kwaliteit en Arbeidsomstandigheden. Advocaat Wim Heijltjes ging daarbij in op de valkuilen van het V&G plan waarvan hij in 2016 al de eerste contouren geschetst had.

Lees het volledige bericht

Masterclass Bouwrecht bij Heijltjes Advocaten

Wil jij op een laagdrempelige en vooral leerzame manier kennismaken met de afwisselende praktijk van een bouwrechtadvocaat? Meld je dan nu aan voor de Masterclass Bouwrecht bij Heijltjes Advocaten op 2 maart 2018. Een unieke kans om achter de schermen te kijken bij een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Lees het volledige bericht

NVB jaarboek

Het NVB jaarboek is uit, en wij staan er weer in!

Lees het volledige bericht

Boetes voor verkoop utiliteitsgebouwen zonder energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen beboet wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim € 10.000.

Lees het volledige bericht

Is bevolkingskrimp een onvoorziene (in de toekomst gelegen) omstandigheid om samenwerkingsovereenkomst te beëindigen?

HR vindt (in dit geval) dat bevolkingskrimp geen onvoorziene (in de toekomst gelegen) omstandigheid is. De gemeente moet bevoegdhedenovereenkomst nakomen en mag samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelcombinatie niet straffeloos beëindigen. Waar dat in het begin van de crisis voor ontwikkelaars met grondposities tot nadeel leidde omdat zij niet onder de bouwplicht uit kwamen, kan dat voor de ontwikkelaars nu een voordeel zijn.

Lees het volledige bericht