Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Geplaatst op 07 mrt 2019 Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Door Jordi Rutgers

Voor het verharden van terreinen worden vaak zogenaamde stelcon platen (betonplaten met stalen rand) gebruikt. Deze platen worden gebruikt voor zowel permanente als tijdelijke verharding. Indien de platen als tijdelijke verharding worden gebruikt kan het zomaar zijn dat de eigendom van de platen onbedoeld over gaat op de eigenaar van het terrein.

Dat over de eigendom van stelconplaten de nodige discussie kan ontstaan blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2256). In dit arrest beantwoordt de Hoge Raad de vraag of de platen bestanddeel zijn van zogenaamde kweek- en containervelden.  

In opdracht van de hypotheekhoudende banken werd een openbare verkoop (veiling) van onroerend goed, dat onder andere bestaat uit een kweekveld en containervelden, gehouden. Bij aanvang van de veiling waren de kweek- en containervelden verhard met stelconplaten. Nog voordat het geveilde aan de veilingkoper werd gegund, heeft de geëxecuteerde eigenaar van het terrein de stelconplaten verwijderd.

Op grond van de veilingvoorwaarden moest de bank ervoor instaan dat tussen de veiling en de gunning er geen wijziging aan het geveilde plaatsvinden. Nu er tussen de veiling en de gunning juist wel wijzigingen aan het geveilde hebben plaatsgevonden stelt de veilingkoper de bank aansprakelijk.

Voor de beantwoording van de vraag of de bank aansprakelijk is dient te worden vastgesteld of de stelconplaten tot het geveilde onroerend goed behoorden. Dit is het geval als de stelconplaten duurzaam met de grond zijn verenigd. Uit de wet volgt namelijk dat de eigendom van de grond mede omvat hetgeen duurzaam met de grond is verenigd.

Voor het verenigd zijn met de grond is voldoende dat de platen feitelijk in voortdurende verbinding staan met de grond. Voor het duurzaam verenigd zijn is van belang dat de platen naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit is het geval als de stelconplaten de blijvende verharding van het terrein vormen, net zoals bestrating een blijvende verharding vormt. Stalen rijplaten, zoals die veelal op een bouwterreinen worden gebruikt, zijn over het algemeen niet bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven.

In zijn arrest lijkt de Hoge Raad tot een ander oordeel te komen. Dit komt omdat het gerechtshof, dat eerder over deze zaak moest oordelen, niet de vraag of de stelconplaten duurzaam met de grond waren verenigd, maar de vraag of de stelconplaten bestanddeel waren van de grond heeft beantwoord. Omdat hierover in cassatie niet wordt geklaagd beantwoord de Hoge Raad slechts deze vraag. Hierdoor luidt het oordeel van de Hoge Raad dat de stelconplaten niet in constructief en specifiek opzicht op de grond zijn afgestemd, waardoor deze geen bestanddeel zijn van de grond.

Ondanks dat de Hoge Raad zich niet over de juiste vraag heeft kunnen uitlaten is het arrest toch van belang. In de praktijk blijkt namelijk dat (stelcon)platen vaak als tijdelijke verharding worden neergelegd. Hoewel de stelconplaten dan niet worden neergelegd om duurzaam ter plaatse te blijven, is deze bedoeling niet altijd naar buiten toe kenbaar. Hierdoor kan de eigenaar van de grond als eigenaar van de platen worden aangemerkt, waardoor de oorspronkelijke eigenaar het eigendom verliest.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van het goederenrecht, aarzel dan niet om contact met mij of een één van mijn collega’s op te nemen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht