Nieuws

Verwijzing naar homepage niet voldoende voor toepasselijkheid algemene voorwaarden

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak uitgemaakt dat wanneer een partij voor toepasselijkheid van zijn voorwaarden verwijst naar (de homepage van) zijn website, dat niet voldoende is om vast te stellen dat de algemene voorwaarden van die partij op de gesloten overeenkomst van toepassing zijn.

Lees het volledige bericht

Bouwstop vanwege auteursrechten bij overgenomen werk van een failliete aannemer

Het komt regelmatig voor dat de ene aannemer een werk overneemt van een andere failliete aannemer. Er is dan met name belangstelling voor de stand van het werk, de reeds gefactureerde termijnen en de koopprijs voor de overname van resterende werkzaamheden. Maar er is meer om rekening mee te houden, namelijk de auteursrechten op het ontwerp.

Lees het volledige bericht

Kwaliteitsborging voor het bouwen hapert nog

Bij een proef met privaat bouwtoezicht conform het wetsvoorstel “kwaliteitsborging voor het bouwen” is opnieuw gebleken dat het toetsen van de bouwkwaliteit door private partijen in plaats van door de gemeente nog verre van vlekkeloos functioneert. Het werk moest zelfs worden stilgelegd wegens ernstige gebreken.

Lees het volledige bericht

Retentierecht; de onderaannemer heeft het nakijken

Een installateur die als onderaannemer het retentierecht uitoefende op een blok van 4 woningen die deel uitmaken van een groter nieuwbouwproject, is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 september jl. teruggefloten. De installateur had de sleutels van zowel het bouwhek om het woningblok als van de afzonderlijke woningen waarin zij aan het werk was. Het hek werd meestal geopend en gesloten door de installateur, die ook de toegang tot de centrale elektravoorziening had. Dat is naar het oordeel van het hof echter onvoldoende om te kunnen spreken van het uitoefenen de feitelijke macht, zoals voor de uitoefening van het retentierecht is vereist.

Lees het volledige bericht

Experiment Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen leidt tot onrust

Naar aanleiding van berichten in de media over instortingsgevaar bij woningen in het experiment Garantiewoningen in Den Haag zijn Kamervragen gesteld.

Lees het volledige bericht

Weigeren op te leveren is risicovol voor opdrachtgever.

Een opdrachtgever die geen medewerking verleent aan een verzoek tot oplevering wordt geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard en is de prijs voor het gehele werk verschuldigd. De oplevering heeft ook tot gevolg dat de aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor de gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken op het tijdstip van de oplevering.

Lees het volledige bericht

Statiegeld op een woning. Waarom heeft niemand dat eerder bedacht?

Think Wonen brengt vanaf najaar 2017 circulaire woningen met statiegeld op de markt.

Lees het volledige bericht

Beslag op paard houdt stand.

De berijdster van het dressuurpaard Rubin Cartier heeft in kort geding vergeefs gevorderd het beslag op het paard op te heffen zodat zij ermee kan deelnemen aan het nationaal kampioenschap dressuur. De rechter kwam tot dit oordeel na een weging van de belangen van partijen, en van het licht geblesseerde paard zelf.

Lees het volledige bericht

Herbouw donjon Nijmegen weer stapje dichterbij

Formele hobbel op weg naar de herbouw van de donjon in het Valkhofpark in Nijmegen is de afgelopen week genomen.

Lees het volledige bericht

Tiny Houses meer dan alleen schattig

Kleine, verplaatsbare eenpersoonshuisjes zijn een trend maar wel een serieuze. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Voor hen is een Tiny House een financieel aantrekkelijke optie en daarnaast spreekt het wonen met minder spullen, meer vrijheid en een kleinere voetafdruk velen aan. Ook corporaties hebben de Tiny Houses ontdekt als manier om flexibel in te kunnen spelen op acute vraag naar betaalbare woningen.

Lees het volledige bericht