Nieuws

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden

De Eerste Kamer heeft op 13 maart 2012 de wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Deze wet is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft tot gevolg dat slechts door de Minister vastgestelde tarieven aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening kunnen worden gebracht aan een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Met deze wet zijn de buitengerechtelijke incassokosten die aan een consument kunnen worden doorberekend aan een maximum gebonden.

Lees het volledige bericht

Is een wanpresterende onderaannemer door de opdrachtgever rechtstreeks aansprakelijk te houden?

In januari 2012 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak tussen een opdrachtgever en een onderaannemer. De opdrachtgever stelde zich op het standpunt dat ook wanneer er geen rechtstreekse contractuele relatie bestaat tussen hem en de onderaannemer, de onderaannemer toch aansprakelijk kan zijn.

Lees het volledige bericht

Crisis in de bouw en beperking van risico's

Crisis in de bouw en beperking van risico's Door: Hans Mulder Dat het in de bouwsector slecht gaat is inmiddels algemeen bekend. De bouwvolumes lopen steeds verder terug, projectontwikkelaars houden zich stil omdat nauwelijks nog nieuwe woningen worden verkocht en kantoorgebouwen staan leeg, waardoor de vraag naar nieuwe kantoren sterk is verminderd.

Lees het volledige bericht

Deponeer jaarrekening tijdig en voorkom aansprakelijkheid

Het zal u maar gebeuren. Het faillissement van uw onderneming is uitgesproken en de curator constateert dat u de jaarrekening van drie jaar geleden te laat heeft gedeponeerd.

Lees het volledige bericht

Arbitraal beding onder vuur

In de Bouwbranche is het gebruikelijk dat algemene voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de AVA 1992, van toepassing zijn op een aannemingsovereenkomst. In veel van deze algemene voorwaarden is een zogenoemd arbitraal beding opgenomen.

Lees het volledige bericht

Aanbesteden: afwachten wordt afgestraft

Indien een inschrijver in kort geding opkomt tegen een gunningsbeslissing moeten andere inschrijvers die bij de uitkomst van dat kort geding belang hebben, zich formeel als partij melden. Wie dat niet doet loopt het risico zijn rechten te verspelen. Dat besliste de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch op 12 juli 2011.

Lees het volledige bericht

Hoger beroep bij Raad van Arbitrage niet zinloos

Bij veel aannemers die al dan niet noodgedwongen hebben geprocedeerd of procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw heerst de gedachte dat het niet zinvol is om bij de Raad van Arbitrage hoger beroep in te stellen van een eerder door de Raad van Arbitrage gewezen vonnis.

Lees het volledige bericht

Aanbesteding; inschrijven op basis van omzetgegevens van een failliet bedrijf toegestaan.

Mag de omzet van een failliete onderneming in het kader van een aanbesteding worden toegerekend aan een onderneming die nagenoeg alle activa van het gefailleerde bouwbedrijf heeft overgenomen en daarmee een doorstart heeft gemaakt? Die vraag is onlangs beantwoord door de rechtbank Maastricht.

Lees het volledige bericht

Hoe de ene crisis het herstel van de andere crisis kan vertragen

Het was maanden geleden al duidelijk dat de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet op 1 januari 2010 niet meer haalbaar was als gevolg van de vele kritiek die tijdens de behandeling op het wetsvoorstel werd geuit.

Lees het volledige bericht

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken: twee jaar of vijf jaar?

Met enige regelmaat stelt een aannemer aan (één van) de advocaten van Heijltjes Advocaten de vraag of het klopt dat de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken enkele jaren geleden is teruggebracht tot een periode van twee jaar, in plaats van een periode van vijf jaar die wij kennen uit de UAV 1989 en de AVA 1992.

Lees het volledige bericht