Nieuws

Nieuwsbrief inzake recent vonnis Raad van Arbitrage met betrekking tot staalprijzen

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft op 9 december 2004 uitspraak gedaan in het geschil betrekking hebbende op kostenverhogende omstandigheden als gevolg van extreem gestegen staalprijzen.

Lees het volledige bericht

Functioneel ongeschikte bouwstof en garantie

Voorheen stond in het bestek vaak voorgeschreven dat kozijnen uitgevoerd moesten worden met gevingerlast gelamineerd vurenhout. Daarnaast staat in vrijwel ieder bestek dat de aannemer de kozijnen voor een bepaalde tijd moet garanderen. Tegenwoordig weten we dat vurenhouten kozijnen zeer moeilijk te onderhouden zijn, en er vaak snel houtrot plaatsvindt. Moet de aannemer nu de kwaliteit van dergelijke kozijnen blijven garanderen?

Lees het volledige bericht

Omgaan met kostenverhogende omstandigheden (staalprijzen)

Door de groeiende economie in China zijn de staalprijzen in Nederland de afgelopen maanden extreem gestegen. Dat heeft uiteraard consequenties voor de bouwkosten. De gecalculeerde kosten worden door de hogere staalprijzen veelal overschreden.

Lees het volledige bericht

Het vooroverleg

Het vooroverleg Samenvatting historie en huidige stand van zaken

Lees het volledige bericht

Bouwen voordat een bouwvergunning onherroepelijk is.

Een algemene klacht in de bouwsector is dat het veel te lang duurt voordat een bouwvergunning kan worden afgegeven. Als de bouwvergunning er dan uiteindelijk is begint men het liefst direct met de bouwactiviteiten.

Lees het volledige bericht

Planschade

Tot voor kort was het gebruikelijk dat in exploitatieovereenkomsten tussen ontwikkelaars en gemeenten werd overeengekomen dat de financiële gevolgen van eventuele planschadeverzoeken ingevolge artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor rekening zijn van de ontwikkelaar.

Lees het volledige bericht

Anticiperen op wanbetaling.

Betalingsmoraal neemt af. In deze tijd waarin het economisch wat minder voor de wind gaat, blijkt ook een toename van het fenomeen: wanbetaling. Ook in de bouwsector hebben de bedrijven het – veelal – niet gemakkelijk om hun productie met een (doorgaans slechts gering) positief resultaat op gang te houden; wanneer dan een opdrachtgever tegen het eind van de bouwperiode de laatste termijnfacturen niet meer betaalt kan dat tot ernstige consequenties voor de eigen bedrijfsvoering van de aannemer leiden.

Lees het volledige bericht