Bouwplaats-ID op losse schroeven

Geplaatst op 21 okt 2016 Bouwplaats-ID op losse schroeven

De invoering van de bouwplaats-ID staat volgens FNV bouw op losse schroeven. De vakbond en werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) zijn het ondermeer oneens over de verplichting tot het centraal opslaan van data.

De bouwplaats-ID is een pas die illegale arbeid, schijnconstructies en uitbuiting in de bouw moet tegengaan. In de Bouw ID-pas worden de gegevens van de werknemer, onderneming, uitzendkracht en zzp’er vastgelegd. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats moeten zich bij het betreden van de bouwplaats aanmelden en de pas bij zich dragen. De verankering van een Bouw ID-pas draagt mede bij aan het kunnen voldoen aan de verplichtingen van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies).

Als het aan werkgevers ligt worden de pasnummers met de daaraan gekoppelde gegevens niet centraal in een database opgeslagen, maar blijven deze bij de individuele bedrijven. Het Bureau Naleving TBB krijgt bovendien geen toegang tot de gegevens. Volgens FNV Bouw is dat in strijd met eerdere cao-afspraken. Bovendien zou de centrale registratie geen soelaas bieden. “Op die manier blijft het afdwingen van naleving van de cao een ingewikkelde en tijdrovende klus en blijven sociale dumping, illegale arbeid en schijnconstructies bestaan.”

Terug naar het nieuwsoverzicht