Nieuws

Asbest; bezint eer ge begint!

In een kort geding vonnis heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel gegeven over de reikwijdte van de verplichting om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest.

Lees het volledige bericht

De Hoge Raad matigt contractuele boetes

In de (bouw)contracten staan steeds vaker steeds hogere boeteclausules. Die boetes moeten dienen als prikkel voor tijdige en correcte nakoming. De boeteclausule voorkomt discussies over de vraag wat nu precies de hoogte is van de geleden schade als niet of niet tijdig aan de overeenkomst wordt voldaan. De boeteclausule is daarmee een (bewijs)oplossing voor degene die vreest schade te zullen lijden. Lange tijd waren rechters terughoudend bij het matigen van die boetes. Daar lijkt een kentering in te komen.

Lees het volledige bericht

Instorting aardappelloods: aannemer komt goed weg met beperking aansprakelijkheid

Casus: de verbouwing aan een aardappelloods leidt tot instorting ervan. De opdrachtgever spreekt de aannemer daarop aan met een uitgebreide schadeclaim. In de procedure bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch komt de vraag aan de orde of de loods wel geschikt was voor de aan te brengen voorziening, namelijk keerwanden aanbrengen die afsteunen op de gevel.

Lees het volledige bericht

Let op financiële risico's: onduidelijke contractbepaling kost € 4 miljoen

Onduidelijkheid in contractbepalingen kan veel geld kosten. Dat heeft Ballast Nedam ervaren bij het bouwproject Cooltoren in Rotterdam. De door haar opdrachtgever ontworpen fundering blijkt aangepast te moeten worden. Dat kost € 4 miljoen extra. Wie gaat dat betalen?

Lees het volledige bericht

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger”

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger” Dit bericht plaatste de NOS op 31 juli jl. op haar site. Van berichten als deze worden mediators uiteraard erg blij.

Lees het volledige bericht

Meten is weten

De NVM makelaar moet zich aan de door de NVM vastgestelde meetinstructie houden. Doet hij dat niet, dan kan hij voor de schade die kopers lijden aansprakelijk zijn. Algemene disclaimers in verkoopbrochures helpen niet.

Lees het volledige bericht

REMINDER: SEMINAR “VAN GAS LOS” d.d. 4 oktober 2018

Op 4 oktober a.s. organiseren Heijltjes Advocaten en 2BW Advocaten gezamenlijk een bijeenkomst over de juridische aspecten van de transitie naar duurzame en/of gasloze woningen.

Lees het volledige bericht

REMINDER: cursus 'contracteren in de bouw' 11 oktober 2018

Thijs van der Meeren organiseert op 11 oktober a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Crisis in de bouw: verleden tijd of net begonnen?

De bouw trekt aan; dat is een feit. Aannemers barsten van de opdrachten en de bouwsector biedt weer volop werkgelegenheid. Deze op het eerste oog positieve ontwikkeling kent ook een keerzijde. Materiaalprijzen stijgen plots en hard en dat geldt ook voor de prijzen van onderaannemers. Aan materiaal en vakmensen is een groot tekort. Onderaannemers hebben de opdrachten voor het uitkiezen en kunnen daardoor de hoofdprijs vragen. Krijgen ze die niet, pakken ze een andere klus. Hoofdaannemers zien zich daardoor geconfronteerd met stijgende bouwkosten die vaak niet kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever waardoor projecten ondanks de groei in de bouwsector alsnog verliesgevend zijn voor hoofdaannemers.

Lees het volledige bericht

interview Architectenpunt

Interview Thijs van der Meeren in magazine ARCHITECTENPUNT op pagina 220 over o.a. STABU en prestatiecontracten.

Lees het volledige bericht