Nieuws

Veiligheidsmaatregelen; de lat ligt (net) te hoog

De aannemer die dacht alle mogelijke maatregelen te hebben genomen voor de veiligheid van het winkelend publiek in het winkelcentrum dat door hem werd verbouwd, kwam bedrogen uit. De lat bleek nog net iets hoger te liggen. Een gevallen vrouw stelde de aannemer met succes aansprakelijk.

Lees het volledige bericht

Retentierecht op een raket; onderaannemer kan naar de maan lopen

Het plan om een Ariane 6 raket de ruimte in te sturen kan tóch spoedig door gaan. De onderdelen voor die raket, waarop een Nederlands bedrijf het retentierecht uitoefende, moeten op last van de Rechtbank Overijssel worden ingeleverd bij Airbus.

Lees het volledige bericht

Actueel: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen gisteren aangenomen

Consequenties voor de oplevering. Gisteren 14 mei 2019 heeft de meerderheid van de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aangenomen. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de oplevering en nazorg.

Lees het volledige bericht

Graag stellen wij aan u voor: student-stagiaire Benthe Slippens

Per 1 mei versterkt Benthe ons team als student-stagiaire. Gedurende vier maanden neemt zij een kijkje in de keuken van de advocatuur en zal zij het secretariaat en de advocaten ondersteuning bieden op diverse gebieden. Voordat zij aan haar master begint, maakt ze kennis met het bouw- en ondernemingsrecht in de praktijk om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen op een advocatenkantoor. Welkom Benthe!

Lees het volledige bericht

cursus 'contracteren in de bouw'

Thijs van der Meeren en Peter Verstegen organiseren op 7 juni a.s. een cursus ‘contracteren in de bouw’.

Lees het volledige bericht

Meten is weten part ll: Hoe wordt de schade bepaald bij aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste vermelding woonoppervlakte woning?

In augustus 2018 kwam al vast te staan dat een makelaar die een woonoppervlakte vermeldt die niet is gebaseerd op de meetinstructie, zich niet als redelijk handelend en redelijk bekwaam NVM-makelaar gedraagt. In haar arrest d.d. 22 februari jl. wordt door de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat het niet hanteren van de meetinstructie onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig tegenover de koper is, wiens belangen worden beschermd door deze meetinstructie. Het bepalen van de schade is echter niet eenvoudig.

Lees het volledige bericht

Stelconplaat, eenmaal gelegd voor altijd kwijt?

Voor het verharden van terreinen worden vaak zogenaamde stelcon platen (betonplaten met stalen rand) gebruikt. Deze platen worden gebruikt voor zowel permanente als tijdelijke verharding. Indien de platen als tijdelijke verharding worden gebruikt kan het zomaar zijn dat de eigendom van de platen onbedoeld over gaat op de eigenaar van het terrein.

Lees het volledige bericht

Asbest; bezint eer ge begint!

In een kort geding vonnis heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel gegeven over de reikwijdte van de verplichting om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest.

Lees het volledige bericht

De Hoge Raad matigt contractuele boetes

In de (bouw)contracten staan steeds vaker steeds hogere boeteclausules. Die boetes moeten dienen als prikkel voor tijdige en correcte nakoming. De boeteclausule voorkomt discussies over de vraag wat nu precies de hoogte is van de geleden schade als niet of niet tijdig aan de overeenkomst wordt voldaan. De boeteclausule is daarmee een (bewijs)oplossing voor degene die vreest schade te zullen lijden. Lange tijd waren rechters terughoudend bij het matigen van die boetes. Daar lijkt een kentering in te komen.

Lees het volledige bericht

Instorting aardappelloods: aannemer komt goed weg met beperking aansprakelijkheid

Casus: de verbouwing aan een aardappelloods leidt tot instorting ervan. De opdrachtgever spreekt de aannemer daarop aan met een uitgebreide schadeclaim. In de procedure bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch komt de vraag aan de orde of de loods wel geschikt was voor de aan te brengen voorziening, namelijk keerwanden aanbrengen die afsteunen op de gevel.

Lees het volledige bericht