Nieuws

Het non-concurrentiebeding in een krappe arbeidsmarkt: sign of the times

Goed gekwalificeerd personeel vinden is tegenwoordig bepaald een dingetje geworden. En wanneer je de perfecte kandidaat hebt gevonden, dan wil je de nieuwe collega aan jouw bedrijf binden: niet alleen met een goed salaris, maar ook met een non-concurrentiebeding. In dit artikel gaat Ruud de Quay in op een aantal zaken die elke werkgever moet weten over dit bindmiddel, juist in tijden van krapte.

Lees het volledige bericht

Nieuwe eisen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst in 2022: check uw model-contracten!

Als gevolg van Europese regelgeving zal met ingang van 1 augustus 2022 het arbeidsrecht veranderen.

Lees het volledige bericht

UAV-GC; Wie niet vraagt wordt overgeslagen

Er wordt niet veel geprocedeerd over de algemene voorwaarden UAV-GC die in de regel van toepassing zijn op geïntegreerde bouwcontracten. Als er geprocedeerd wordt gaat het vaak over informatie die door de opdrachtgever is verstrekt en onjuist of onvolledig blijkt. Uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg blijkt dat van de opdrachtnemer een actieve houding gevraagd wordt en dat hij kritisch dient te zijn ten aanzien van verstrekte informatie.

Lees het volledige bericht

Onderhandse verkoop van onroerend goed door overheid in het gedrang: het gelijkheidsbeginsel vereist mededinging

Bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam dient het gelijkheidsbeginsel in acht te worden genomen. Het overheidslichaam mag niet zo maar een onroerende zaak onderhands verkopen; er dient mededinging te kunnen plaatsvinden. Indien bij voorbaat vaststaat dat er slechts één serieuze gegadigde is, of indien dit redelijkerwijs mag worden aangenomen, hoeft de overheid geen mededingingsruimte te bieden. Zij dient dan wel te motiveren waarom er naar haar oordeel slechts één serieuze kandidaat koper is. Het overheidslichaam dient de voorgenomen verkoop dan wel bekend te maken zodat marktpartijen van dat voornemen op de hoogte kunnen zijn.

Lees het volledige bericht

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; plicht overleggen consumentendossier gaat later in

Onderdeel van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) die per 1 juli 2022 in werking treedt, is de verplichting voor de aannemer om bij oplevering van het werk aan een particuliere opdrachtgever een opleverdossier te verstrekken. Het zogeheten consumentendossier. Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat het consumentendossier niet hoeft te worden overgelegd als de aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor inwerkingtreding van de WKB.

Lees het volledige bericht

Vertraging in de bouw door nutsbedrijven; wat te doen?

Hoge Raad: Leveringsplicht netwerkbeheerder van 18 weken is fatale termijn ondanks tekort gekwalificeerd personeel. Dwangsom tegen nutsbedrijf blijft in stand. Rechtbank Rotterdam: Netwerkbeheerder kan volgens de rechtbank Rotterdam beroep doen op exoneratieclausule en is daardoor niet aansprakelijk voor vertragingsschade.

Lees het volledige bericht

Omzet uit een webshop, geen lagere huur !?

Eerder schreef ik dat de coronacrisis tot een lagere huurprijs kan leiden. In de afgelopen maanden is uit meerdere uitspraken duidelijk geworden dat veelal met succes een huurverlaging kan worden gevorderd indien een ondernemer kan aantonen dat er sprake is van een teruggelopen omzet als gevolg van de coronacrisis.

Lees het volledige bericht

Mag prijsverhoging bouwmaterialen worden doorberekend?

De prijzen van hout, staal en kunststoffen stijgen snel. Offertes zijn daarom vaak al achterhaald voordat de inkt ervan droog is. Of (onder)aannemers en leveranciers hun prijs kunnen verhogen als de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen stijgen hangt af van een aantal zaken.

Lees het volledige bericht

Oplevering op de schop door invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Een opdrachtgever kan geen herstel vorderen van gebreken die bij de oplevering niet zijn gemeld, ook als het werk niet aan opdrachtgevers zelf maar aan hun architect is opgeleverd. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld in een geschil over de oplevering van een woning. Na invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal dat oordeel echter anders uitvallen.

Lees het volledige bericht

Het schip in met de vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Een booteigenaar en een bedrijf dat lakwerkzaamheden aan die boot had uitgevoerd sloten een vaststellingsovereenkomst waarin finale kwijting werd verleend voor de (gebrekkige) kwaliteit van het lakwerk. Toen er later meer gebreken aan het lakwerk bleken, oordeelde de rechter dat ook die gebreken onder de in de vaststellingsovereenkomst verleende finale kwijting vielen en dat de booteigenaar geen herstel meer kon vorderen. Wees dus gewaarschuwd: ga niet het schip in met de vaststellingsovereenkomst.

Lees het volledige bericht