Nieuws

(On)voorziene omstandigheden. Wie betaalt de rekening van extreme prijsstijgingen?

Langzamerhand worden er in procedures meer uitspraken gedaan over de vraag of overeenkomsten met een beroep op onvoorziene omstandigheden wegens de oorlog in Oekraïne kunnen worden gewijzigd. De Rechtbank Rotterdam boog zich onlangs over de vraag of de sterk gestegen gasprijzen een onvoorziene omstandigheid zijn waardoor een warmteleverancier minder warmte mag leveren aan de tuinders die op haar energienet zijn aangesloten.

Lees het volledige bericht

Werk & Passie: Heero en tot 10 tellen

Veel werk in onze samenleving wordt verzet door mensen die dat doen met passie. Zo iemand is Heero, de mascotte van SC Heerenveen. Na al 13 jaar onder meer die rol te hebben vervuld als vrijwilliger trad hij in maart 2009 in dienst als schilder.

Lees het volledige bericht

Oorlog in Oekraïne rechtvaardigt aanpassen aannemingsovereenkomst

Aannemer heeft ondanks uitsluiting van artikel 7: 753 BW en 47 UAV 2012 recht op prijsverhoging van vaste aanneemsom. Oorlog kwalificeert als onvoorziene omstandigheid zoals in artikel 6: 258 BW.

Lees het volledige bericht

Waarschuwingsplicht bij meerwerk afgezwakt

De Hoge Raad heeft bepaald dat het voor het toekennen van meerwerk niet noodzakelijk is dat de opdrachtgever een (reëel) inzicht heeft in de omvang van de prijsverhoging dan wel in de (concreet) te verwachten meerkosten.

Lees het volledige bericht

Het non-concurrentiebeding in een krappe arbeidsmarkt: sign of the times

Goed gekwalificeerd personeel vinden is tegenwoordig bepaald een dingetje geworden. En wanneer je de perfecte kandidaat hebt gevonden, dan wil je de nieuwe collega aan jouw bedrijf binden: niet alleen met een goed salaris, maar ook met een non-concurrentiebeding. In dit artikel gaat Ruud de Quay in op een aantal zaken die elke werkgever moet weten over dit bindmiddel, juist in tijden van krapte.

Lees het volledige bericht

Nieuwe eisen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst in 2022: check uw model-contracten!

Als gevolg van Europese regelgeving zal met ingang van 1 augustus 2022 het arbeidsrecht veranderen.

Lees het volledige bericht

UAV-GC; Wie niet vraagt wordt overgeslagen

Er wordt niet veel geprocedeerd over de algemene voorwaarden UAV-GC die in de regel van toepassing zijn op geïntegreerde bouwcontracten. Als er geprocedeerd wordt gaat het vaak over informatie die door de opdrachtgever is verstrekt en onjuist of onvolledig blijkt. Uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg blijkt dat van de opdrachtnemer een actieve houding gevraagd wordt en dat hij kritisch dient te zijn ten aanzien van verstrekte informatie.

Lees het volledige bericht

Onderhandse verkoop van onroerend goed door overheid in het gedrang: het gelijkheidsbeginsel vereist mededinging

Bij de verkoop van een onroerende zaak door een overheidslichaam dient het gelijkheidsbeginsel in acht te worden genomen. Het overheidslichaam mag niet zo maar een onroerende zaak onderhands verkopen; er dient mededinging te kunnen plaatsvinden. Indien bij voorbaat vaststaat dat er slechts één serieuze gegadigde is, of indien dit redelijkerwijs mag worden aangenomen, hoeft de overheid geen mededingingsruimte te bieden. Zij dient dan wel te motiveren waarom er naar haar oordeel slechts één serieuze kandidaat koper is. Het overheidslichaam dient de voorgenomen verkoop dan wel bekend te maken zodat marktpartijen van dat voornemen op de hoogte kunnen zijn.

Lees het volledige bericht

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; plicht overleggen consumentendossier gaat later in

Onderdeel van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) die per 1 juli 2022 in werking treedt, is de verplichting voor de aannemer om bij oplevering van het werk aan een particuliere opdrachtgever een opleverdossier te verstrekken. Het zogeheten consumentendossier. Minister Ollongren heeft bekend gemaakt dat het consumentendossier niet hoeft te worden overgelegd als de aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor inwerkingtreding van de WKB.

Lees het volledige bericht

Vertraging in de bouw door nutsbedrijven; wat te doen?

Hoge Raad: Leveringsplicht netwerkbeheerder van 18 weken is fatale termijn ondanks tekort gekwalificeerd personeel. Dwangsom tegen nutsbedrijf blijft in stand. Rechtbank Rotterdam: Netwerkbeheerder kan volgens de rechtbank Rotterdam beroep doen op exoneratieclausule en is daardoor niet aansprakelijk voor vertragingsschade.

Lees het volledige bericht