Nieuws

De waarschuwingsplicht van de aannemer

Bij een bouwproces zijn over het algemeen meerdere partijen betrokken die ieder een deel van het werk voor hun rekening nemen. Dat iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen deel lijkt logisch maar op die regel bestaat een belangrijke uitzondering: de waarschuwingsplicht. Die kan ervoor zorgen dat de gevolgen van fouten van anderen moeten worden gedragen door de partij die voor die fout had moeten waarschuwen. Dat kan bijzonder vervelend uitpakken blijkt uit een arrest van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 januari 2020.

Lees het volledige bericht

Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 24 januari 2020 is de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard.

Lees het volledige bericht

De aannemer van het werk sturen; wanneer is de maat vol?

Als een werk “niet loopt” heeft dat meestal meerdere oorzaken. Vaak werken vertragingen en fouten uit eerdere fases van het werk door in latere stadia doordat de druk op de planning of de financiën toeneemt en de verhouding en communicatie tussen partijen verslechtert. Als een opdrachtgever uiteindelijk het vertrouwen in de goede afloop verliest en de aannemer van het werk wil sturen rijst de vraag: “Is er een juridische grondslag om de overeenkomst te ontbinden?”

Lees het volledige bericht

Heijltjes Advocaten benoemt nieuwe partner

Per 1 januari 2020 is Farah Aarts partner geworden bij Heijltjes advocaten.

Lees het volledige bericht

Stelposten afrekenen, hoe heurt het?

De afrekening van stelposten is een onderwerp dat geregeld voor discussie en verwarring zorgt, met name als de uitgaven ten laste van de stelpost lager zijn dan het begrote bedrag. Welk bedrag moet worden terug gegeven? Dat komt omdat de bepalingen over stelposten in de meest gebruikte algemene bouwvoorwaarden (UAV 2012 en AVA 2013) onduidelijk zijn geformuleerd. Maar ook omdat de stelpost bij het sluiten van de overeenkomst vaak op een verkeerde manier wordt opgenomen in de begroting. Hoe heurt het eigenlijk?

Lees het volledige bericht

Eens een boef, altijd een boef?

De gemeente Amsterdam heeft terecht een inschrijver uitgesloten van gunning omdat het bedrijf zich liet adviseren door een voormalig ambtenaar van diezelfde gemeente (verder te noemen “X”) die vanwege het aannemen van schenkingen strafontslag had gekregen en vervolgd wordt wegens ambtelijke corruptie.

Lees het volledige bericht

Veiligheidsmaatregelen; de lat ligt (net) te hoog

De aannemer die dacht alle mogelijke maatregelen te hebben genomen voor de veiligheid van het winkelend publiek in het winkelcentrum dat door hem werd verbouwd, kwam bedrogen uit. De lat bleek nog net iets hoger te liggen. Een gevallen vrouw stelde de aannemer met succes aansprakelijk.

Lees het volledige bericht

Retentierecht op een raket; onderaannemer kan naar de maan lopen

Het plan om een Ariane 6 raket de ruimte in te sturen kan tóch spoedig door gaan. De onderdelen voor die raket, waarop een Nederlands bedrijf het retentierecht uitoefende, moeten op last van de Rechtbank Overijssel worden ingeleverd bij Airbus.

Lees het volledige bericht

Actueel: Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen gisteren aangenomen

Consequenties voor de oplevering. Gisteren 14 mei 2019 heeft de meerderheid van de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aangenomen. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de oplevering en nazorg.

Lees het volledige bericht

Graag stellen wij aan u voor: student-stagiaire Benthe Slippens

Per 1 mei versterkt Benthe ons team als student-stagiaire. Gedurende vier maanden neemt zij een kijkje in de keuken van de advocatuur en zal zij het secretariaat en de advocaten ondersteuning bieden op diverse gebieden. Voordat zij aan haar master begint, maakt ze kennis met het bouw- en ondernemingsrecht in de praktijk om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen op een advocatenkantoor. Welkom Benthe!

Lees het volledige bericht