Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden: ook vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt

Geplaatst op 22 apr 2021 Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden: ook vrije advocaatkeuze als het niet tot een rechtszaak komt

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft geoordeeld dat ook in een buitengerechtelijke procedure een verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze.

In een recente procedure moest de Geschillencommissie van Kifid zich buigen over een geschil tussen een atlete en haar rechtsbijstandsverzekeraar DAS. De atlete had een advocaat ingeschakeld om een artikel over haar in een tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond te laten rectificeren. Dat artikel stond volgens de atlete vol onwaarheden. De atlete vorderde tevens een schadevergoeding van de Nederlandse Triatlonbond. DAS weigerde de kosten van de advocaat van de atlete te betalen omdat het niet tot een rechtszitting was gekomen. Partijen bereikten zonder tussenkomst van de rechter een schikking. Er was enkel sprake van een buitengerechtelijk traject. Volgens DAS is er in een buitengerechtelijk traject echter geen recht op vrije advocaatkeuze en diende de atlete de kosten van de door haar ingeschakelde advocaat zelf te betalen. Daarmee nam de atlete geen genoegen en wendde zich tot KiFid.

KiFid wees in een bindend advies het verweer van DAS af en de vordering van de atlete toe. DAS diende de advocaatkosten te betalen. KiFid baseerde zich daarbij op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 14 mei 2020 die al eerder veel stof bij rechtsbijstandsverzekeraars deed opwaaien. Volgens Kifid moet onder het begrip een ‘gerechtelijke procedure’ ook een buitengerechtelijk minnelijk traject worden verstaan. Daarmee wordt het begrip ‘gerechtelijke procedure’ door KiFid ruim uitgelegd. KiFid overweegt daartoe onder andere: “Elke fase die kan leiden tot een procedure bij de rechter, dus ook een buitengerechtelijke zoals bemiddeling of mediation, valt onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’.”

De overwegingen van KiFid leidden er toe dat de atlete dus in haar geschil recht had op gefinancierde rechtsbijstand en op vrije advocaatkeuze. DAS moet daarom de kosten voor de advocaat vergoeden, tot het kostenmaximum van € 5.000,=.

DAS gaat in beroep van het bindend advies. Naar de mening van DAS moet voornoemd arrest van het Europese Hof anders worden uitgelegd, is voor een ruime uitleg van het begrip ‘gerechtelijke procedure’ geen plaats en leidt het bindend advies tot onbetaalbaar hoge premies voor rechtsbijstandverzekeringen. De uitspraak van KiFid zou de spreekwoordelijke bijl zijn aan de wortels van het systeem van rechtsbijstandsverzekeringen. DAS zal in dat beroep betogen dat de toegang tot het recht niet vrijer maar juist beperkter zal worden omdat -  aldus DAS - de kosten voor rechtsbijstandsverzekeraars niet meer betaalbaar én beheersbaar zijn.

Uit de uitspraak blijkt overigens dat KifiD zich realiseert dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen, en dat een verzekerde het risico loopt dat budgetten al grotendeels zijn verbruikt voor het begin van een daadwerkelijke gerechtelijke procedure. Het is volgens KiFId de taak van rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten om verzekerden hierover deugdelijk te informeren zodat verzekerden daarover zelf een beslissing kunnen nemen.

Het Verbond van Verzekeraars steunt het beroep van DAS. De steun is te lezen als u op deze link klikt.

De volledige uitspraak van KiFid leest u hier: https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Uitspraak-2021-0300-Bindend.pdf

Heeft u vragen over nieuwsbrief of andere juridische aspecten?

Neem contact op met Thijs van der Meeren of een van zijn collega’s van Heijltjes Advocaten.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht