Nieuwe wet over schuldeisersakkoord kan veel faillissementen voorkomen

Geplaatst op 23 mrt 2020 Nieuwe wet over schuldeisersakkoord kan veel faillissementen voorkomen

Door de coronacrisis en de stilvallende economie lijkt, ondanks de diverse steunmaatregelen, een golf aan faillissementen onvermijdelijk. Insolventiespecialisten roepen daarom op zo snel mogelijk de reeds op stapel staande Wet homologatie onderhands akkoord in te voeren.

Doel van Wet homologatie onderhands akkoord is om bedrijven in financiële nood te helpen om te overleven en daarmee faillissementen, en aanzienlijke maatschappelijke schade, te voorkomen. De wet maakt het mogelijk om met de schuldeisers afspraken te maken om zo een faillissement te voorkomen. De huidige wetgeving biedt al de mogelijkheid om een akkoord aan de schuldeisers aan te bieden, maar heeft als groot nadeel dat alle schuldeisers met het akkoord moeten instemmen. Eén tegenstemmende schuldeiser en het akkoord gaat niet door. De WHOA maakt een einde aan deze situatie door tegen het akkoord stemmende crediteuren toch te binden.

In een open brief roepen meer dan twintig insolventiespecialisten op om de WHOA alsnog zo spoedig mogelijk in te voeren. Zij stellen dat de WHOA klaar is en volgende week kan worden ingevoerd.

“De belangen zijn enorm. Zelfs als een beperkt aantal (middel)grote bedrijven die zwaar door de crisis zijn getroffen met behulp van de WHOA kunnen herstructureren kan honderden miljoenen, zo niet miljarden aan waardeverlies worden voorkomen. Duizenden werknemers kunnen hun baan behouden. Doordat de onderneming wordt voortgezet, wordt ook schade bij toeleveranciers en afnemers voorkomen.”

Ondanks dat de wet snel ingevoerd kan worden, en er voor een snelle invoering veel te zeggen valt, moet er nog wel door de beide Kamers over deze wet worden gestemd. Een tweetal Kamerleden heeft al kritische opmerkingen gemaakt over een snelle invoering van de wet. Met name de bescherming van kleine ondernemers zou beter moeten worden gewaarborgd volgens diverse Kamerleden. Dat de wet nog verbeterd kan worden doet er niet af dat deze bijzondere tijden om bijzondere maatregelen vragen en dat daarmee niet gewacht kan worden. Ook al voorkomt de WHOA slechts een klein aantal faillissementen, dan nog kunnen daarmee banen worden behouden.  

De Tweede Kamer heeft afgelopen week slechts eenmaal vergaderd. De kans dat de WHOA alsnog in de komende weken wordt aangenomen is daarom uiterst klein. Vooralsnog zijn de door het kabinet aangekondigde financiële maatregelen dan ook de enige regelingen waarop ondernemers in nood kunnen terugvallen. Verder gelden wel de reeds bestaande middelden zoals de surseance van betaling. De vraag is echter of dit een toereikend middel is. Verreweg de meeste surseances van betaling eindigen immers in een faillissement.  

Verkeert uw onderneming, al dan niet als gevolg van de coronacrisis, in zwaar weer en wilt u weten welke maatregelen u kunt treffen? Bel of mailt u mij gerust.

Jordi Rutgers, specialist insolventierecht

Terug naar het nieuwsoverzicht