Peter Verstegen

Peter Verstegen (1967) is sinds 1997 als advocaat verbonden aan Heijltjes Advocaten. Daarvoor werkte hij vanaf 1992 bij DAS Rechtsbijstand. Peter heeft zich al vanaf het begin van zijn loopbaan bij een rechtsbijstandverzekeraar gespecialiseerd in bouwrecht. Ook heeft Peter de Grotius Academie specialisatieopleiding Onroerend Goed met succes afgerond. Peter houdt zich vooral bezig met het adviseren en procederen over aanbestedingsgeschillen, exploitatieovereenkomsten, opstellen en beoordelen van (geïntegreerde) bouwcontracten en het bijstaan van partijen in geschillen over het sluiten, uitvoeren en afrekenen van aannemingsovereenkomsten. Daarnaast treedt Peter op als mediator.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Peter de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- aanbestedingsrecht
- vastgoedrecht (bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht)
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd rechtsgebied. 

Peter als advocaat:

Als advocaat ben je er om de zorgen van je cliënt weg te nemen. Dat betekent dat het contact met mijn cliënt en de aanpak van de zaak steeds variëren. Ik vind het uitdagend om telkens de juiste toon en het juiste middel te vinden om een zaak tot een goed einde te brengen. Dat vergt ook creativiteit. Het geeft veel voldoening om een oplossing te vinden die niet voor de hand ligt. Dat geeft mij echt het gevoel dat ik iets heb toegevoegd.

Lidmaatschappen en/of Nevenfuncties

  • Lid Vereniging voor Bouwrecht
  • Lid Vereniging voor Bouwrechtadvocaten
  • Lid Vereniging Vastgoed Juristen
  • Juridisch adviseur diverse werkgeversverenigingen (Bouwend Nederland) in de bouw
  • Bestuurslid Bouwsociëteit Midden Gelderland
  • Raad van Toezicht Roze Huis Nijmegen