Nieuwe Rechtbank Amsterdam binnen vijf jaar weer plat

Geplaatst op 03 nov 2016 Nieuwe Rechtbank Amsterdam binnen vijf jaar weer plat

Tijdens de sloop van de oude rechtbank en de bouw van een gloednieuw complex gaat de rechtspraak door in een tijdelijke huisvesting aan de Parnassusweg. De nieuwe rechtbank opent in 2020 zijn deuren en aansluitend moet de tijdelijke rechtbank, die dienst doet als wisselruimte, het veld ruimen.

Het consortium dpcp (Du Prie Bouw en Cepezed) haalde de opdracht voor de tijdelijke rechtbank binnen via een Design, Build, Maintain & Remove -contract, waarbij ‘remove’ voor het eerst een uniek onderdeel is van een geïntegreerd contract.
Voor de aanbesteding van de tijdelijke rechtbank meldden zich slechts twee partijen. Het winnende consortium schreef 10 procent onder het plafondbedrag in. Niet omdat is gedoken met de prijs, maar omdat er een goed businessplan was bedacht, waarbij het gebouw is uitgewerkt als herbruikbaar product. De andere inschrijver had ook een goed plan, maar schreef veel hoger in omdat zij het niet aandurfden om de restwaarde meteen in te zetten bij de aanbesteding.
De eisen voor het tijdelijke pand lagen hoog: het interim-karakter van het gebouw mocht geen afbreuk doen aan de representativiteit, logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid. Verspilling was het zwaarstwegende gunningscriterium, zowel in de vorm van geld als voor het milieu. Als belangrijk selectiecriterium gold daarom ook het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. Niet alleen is op iedere schaal tot aan het volledige gebouw toe consequent gezocht naar mogelijkheden tot reductie, hergebruik en recycling van materialen, ook worden zoveel mogelijk 'donormaterialen' gebruikt, wat verspilling minimaliseert. De winnende inschrijver wist extra punten te scoren door kanaalplaten uit slooppanden te gebruiken voor de vloeren.
Het geheel is prefab aangeleverd op de locatie en na vijf jaar herbruikbaar op een andere locatie. De bouwcombinatie draait op voor het verlies als de restwaarde onverhoopt lager uitvalt doordat er geen geschikte nieuwe bestemming wordt gevonden.

Terug naar het nieuwsoverzicht