Storing in TenderNed? Mailen mag!

Geplaatst op 01 dec 2016 Storing in TenderNed? Mailen mag!

Bouwbedrijven die door een storing bij TenderNed niet kunnen inschrijven op een project mag worden toegestaan hun inschrijven te mailen. Dat volgt uit een uitspraak van de Haarlemse rechtbank in een zaak tussen aannemingsconcern Mourik en de provincie Noord-Holland.

Mourik stapte begin deze maand naar de kortgedingrechter om de gunning van het project groot onderhoud ring Alkmaar aan KWS tegen te houden. Volgens Mourik dienden de concurrerende bedrijven hun offertes niet volgens de inschrijvingsleidraad in en moeten ze daarom worden uitgesloten.

Als enige van de drie inschrijvende aannemers, deponeerde Mourik zijn stukken voor de aangegeven deadline in de digitale kluis van TenderNed, precies zoals was voorgeschreven door de provincie. KWS en Ballast Nedam slaagden daar niet. Oorzaak: een storing die dag bij het elektronische aanbestedingsplatform. Zij mochten hun offertes uiteindelijk mailen.

Volgens Mourik overtrad de provincie haar eigen regels door de andere inschrijvers toe te staan hun inschrijvingen te mailen. Bij overmacht door een storing van TenderNed had Noord-Holland de inschrijftermijn moeten verlengen. De inschrijvingsleidraad is daar volkomen helder over.

Bovendien: door toe te staan de inschrijvingen onversleuteld per mail te sturen, kon de provincie offertes eerder openen en eventueel laten aanpassen. Mocht de provincie voorkeur voor een van de bouwondernemingen hebben gehad, zou dat niet ondenkbaar zijn, aldus Mourik.

De voorzieningenrechter veegde echter alle bezwaren van Mourik van tafel. Alleen bouwbedrijven die door eigen nalatigheid of vergissing te laat inschrijven via TenderNed, kunnen worden uitgesloten. Maar daar was in dit geval geen sprake van. Sterker nog, KWS en Ballast Nedam waren op tijd gestart met het uploaden van hun offertes in TenderNed, maar konden door de storing in het systeem dat proces niet voltooien.

Het stond de provincie bovendien vrij in het geval van “een dergelijke storing voor een andere oplossing te kiezen”, oordeelt de rechtbank. Die oplossing, het mailen van de inschrijvingen, is ook niet in strijd met de inschrijvingsleidraad.

Eén van de bouwers voorgetrokken, heeft de provincie ook al niet. “Er is ook geen aanleiding voor een dergelijk vermoeden, en nog minder voor de veronderstelling dat de provincie in de korte tijdspanne tussen ontvangst en afloop van de termijn niet alleen inhoudelijk kennis zou hebben genomen van de inschrijvingen, maar met de daardoor verkregen wetenschap ook iets zou hebben kunnen doen ten nadele van Mourik.”

De uitspraak betekent dat Noord-Holland niets in de weg staat om het project definitief aan KWS te gunnen. Uit de uitspraak blijkt helaas niet of de aanbesteder ook verplicht is om toe te staan dat inschrijvingen worden gemaild. Dat is jammer want een storing bij TenderNed komt geregeld voor. Wij adviseren daar regelmatig over. Als u ook gedupeerd bent door een storing bij TenderNed kunt u contact opnemen met mr. Peter Verstegen: verstegen@heijltjes.nl  

(Dit artikel is een bewerking van een artikel in Cobouw)

Terug naar het nieuwsoverzicht