Ruud de Quay

Ruud de Quay (1961) studeerde Nederlands en Romeins recht in Groningen en was daarna als advocaat en partner verbonden aan diverse gerenommeerde advocatenkantoren. In 2022 sloot hij zich als partner aan bij Heijltjes Advocaten.

Ruud is volledig gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij staat werkgevers uit allerlei sectoren, waaronder cure & care, maar ook bouw & vastgoed, bij in individuele en collectieve ontslagzaken. Ook werknemers doen vaak een beroep op de kennis en kunde van Ruud.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Ruud het volgende rechtsgebied geregistreerd:
arbeidsrecht
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dat rechtsgebied. 

Ruud als advocaat:

De gevolgen van ook arbeidsconflicten zijn niet gering. Een geschil tussen werkgever en werknemer wordt in de regel door beide partijen als heftig en emotioneel ervaren.

Ruud heeft de rust, kennis en ervaring om escalatie te voorkomen en zijn client vlot naar een goede oplossing te gidsen.

Vakgebieden

Lidmaatschappen en/of Nevenfuncties

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA)
  • Vereniging Arbeidsrechtadvocaten & -mediators Nederland (VAN)
  • Bestuurslid Stichting Volksbelang van 1895
  • Vice-voorzitter parochie Heilige Drie-eenheid, Nijmegen – Berg en Dal - Malden