Vordering indienen

Vul onderstaand formulier in om een vordering in te dienen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Algemene gegevens

Vul een bedrijfsnaam in
Vul uw naam in
Kies uw geslacht
Vul uw straat en huisnummer in
Vul uw postcode in
Vul uw plaats in
Vul uw telefoonnummer in
Vul uw e-mailadres in
Vul uw bankrekeningnummer in

Vordering

U dient de volledige vordering in te vullen inclusief BTW. Indien de BTW verlegd is (Wet Ketenaansprakelijkheid), geeft u dat hieronder aan.

Vul een geldig bedrag in
Geef aan of de BTW verlegd is

Voeg documenten bij waaruit uw vordering blijkt. In de meeste gevallen zullen dit facturen zijn.

Upload tenminste een bijlage

Bijzonderheden

Geef aan of u zich wilt beroepen op eigendomsvoorbehoud

Document waaruit uw eigendomsvoorbehoud blijkt, bijvoorbeeld uw leveringsvoorwaarden.

Upload een document