Bouwgebreken Nijmegen

Wat moet u doen als u als aannemer, architect of opdrachtgever te maken krijgt met bouwgebreken? Dan is het verstandig om een advocaat in te schakelen die uw belangen behartigt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Kies daarom voor de uitgebreide en ervaren dienstverlening van de advocaten van Heijltjes Advocaten.

Meer informatie over aanbestedingsrecht  Neem contact met ons op

Krijg de hulp van een ervaren advocaat wanneer er bouwgebreken zijn vastgesteld

Bij bouwgebreken die door u zijn uitgevoerd, bent u in de regel zelf aansprakelijk. Daarbij is het wel belangrijk dat de opdrachtgever u tijdig op de hoogte stelt. Wat gebeurt er als dit niet het geval was of u niet eens geraakt over de vastgestelde bouwgebreken? Dan schakelt u onze gespecialiseerde advocaat in. We hebben ervaring met diverse procedures, zoals bijvoorbeeld het retentierecht. Zo krijgt u bijstand na de vaststelling van bouwgebreken, stellen we de ingebrekestellingen op, helpen we bij onderhandelingen voor een minnelijke schikking en meer. Ook behartigen we uw belangen wanneer de zaak voor een kort geding komt.

Stel al uw vragen aan de specialist in bouwrecht

Onze advocaat gespecialiseerd in bouwrecht helpt u naast de procedures bij bouwgebreken ook bij tal andere zaken. Denk hierbij aan het opstellen van algemene voorwaarden voor een bouwbedrijf of advies bij het uitschrijven van een aanbesteding. Heeft u vragen over onze dienstverlening of wenst u graag een afspraak met onze specialisten? Bel dan naar 024 - 322 22 55.

Contactformulier