Advies aanbesteding Nijmegen

Als bouwondernemer is het interessant om advies in te winnen als u een aanbesteding wilt opstarten. Bent u opdrachtgever, aannemer of architect? De advocaten van Heijltjes Advocaten geven u graag een gedegen advies en staan u ook bij met geschillen.

Vraag advies over een aanbesteding aan een expert

Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheden verplicht om een aanbestedingsprocedure op te starten en te volgen. Deze aanbestedingsregelgeving is erg uitgebreid en in de praktijk vaak erg complex. Om gerechtelijke problemen te vermijden, is het aan te raden om tijdig advies in te winnen voordat u een aanbesteding in gang zet. Ons advocatenkantoor beschikt dan ook over specialisten in dit vakgebied.

Meer informatie over aanbestedingsrecht  Neem contact met ons op

Wat doet u bij een geschil tijdens de aanbestedingsprocedure?

Er bestaan verschillende soorten aanbestedingen met elk hun eigen te volgen procedure. Bij elke procedure zijn er drie basisbeginselen, die gerespecteerd moeten worden. Als er een geschil ontstaat, worden deze beginsels getoetst. Het gaat hierbij over de volgende zaken:

  • Het gelijkheidsbeginsel: alle inschrijvers dienen gelijk behandeld te worden.
  • Het transparantiebeginsel: de procedure dient transparant en controleerbaar te zijn.
  • Het objectiviteitsbeginsel: de aanbestedende dienst dient objectief op te treden en op inhoud controleerbaar te zijn.

Ontstaat er een geschil op basis van deze beginselen? Dan vraagt u naar onze gespecialiseerde advocaten voor een gepast advies over uw aanbesteding. Indien nodig, verdedigen we uw belangen tijdens een kort geding.

Maak een afspraak met onze specialisten

Ontvangt u graag een gedegen advies over een aanbesteding? Dan vertrouwt u op onze specialisten. We hebben een jarenlange ervaring in onder meer aanbestedingsrecht, bouwrecht en ondernemingsrecht. Wilt u een afspraak voor een advies? Bel dan gerust naar 024 - 322 22 55.

Contactformulier